kaizen
Een vaak toegepaste methode voor procesverbeteringen is de Kaizen methode. Deze Japanse methode gaat uit van ononderbroken verandering en continue verbetering. Daarmee wordt de gelijkenis met de PDCA cyclus zichtbaar.

Continu verbeteren met Kaizen

Kaizen is meer dan een methode, het is een levensfilosofie. Kaizen betekent letterlijk ‘verandering’ (kai) om ‘goed te worden’ (zen), veranderen naar beter dus. Een andere definitie van het Japanse gebruik van Kaizen is ‘uiteen halen en opnieuw in elkaar steken op een betere manier’. Meestal is dit een proces, een systeem, een product of een dienst.

een-vaak-toegepaste-methode-voor-procesverbeteringen-is-de-kaizen methode.

De vijf pijlers van Kaizen

Kaizen gaat uit van vijf fundamentele elementen:

  1. Teamwork met de essentie van Team
  2. Persoonlijke discipline
  3. Beter moreel
  4. Kwaliteitscirkels
  5. Suggesties voor verbeteringen.

Team kan hierbij worden opgevat als Together Everyone Achieves More (“samen bereikt iedereen meer”). Een team is een aantal mensen dat samenwerkt aan een gezamenlijk doel. Belangrijk zijn hierbij communicatie, afspraken, ritme (gestructureerd overleg), evaluatie van het proces, feedback en feed forward.

Drie belangrijke factoren

Deze vijf fundamentele elementen, oftewel ‘pijlers’ geven steun aan drie belangrijke factoren, te weten:

1. Het elimineren van verspillingen en verstoringen (komen tot een ‘schoon proces’) en rework. Verspillingen (7 & 5) kun je onderscheiden in zeven traditionele verspillingen (muda) zoals: overproductie, wachten, onnodige handelingen, overbewerking, voorraad, en afwijkingen. En vijf nieuwe verspillingen met name van toepassing op niet-productie elementen omgevingen: verkeerde producten, onbenutte menselijke creativiteit, niet gebruikte systemen, energie & water en materiaalverspilling.

2. Een raamwerk van vijf S-en voor schoonmaken, netheid en ordelijkheid. Hierbij richt men zich op orde en netheid. De vijf S-en staan voor Scheiden of Sorteren (=Seiri), Schikken (=Seiton), Schoonmaken (=Seiso), Standaardiseren (=Seiketsu) en Systematische verbeteren (=Shitsuke).

3. Standaardisatie.

De impact van Kaizen

Maar wat betekent het nu concreet om verstoringen en verspillingen te elimineren? Bij het aanpakken van verstoringen in het proces spelen verspilling, inflexibiliteit en variabiliteit een grote rol. Belangrijk is daarbij om deze betekenis om te zetten naar aanwijsbare impact.

1. Verspilling verminderen (muda) betekent: hogere consistentere kwaliteit tegen lagere kosten. Denk hier bijvoorbeeld aan een klant die voortaan een foutloze nota toegestuurd krijgt.

2. Minder inflexibiliteit (muri) betekent: de juiste hoeveelheid kunnen leveren op het juiste moment (just in time delivery). Hierbij worden werknemers bijvoorbeeld flexibel ingezet om veranderingen in de klantvraag in te vullen.

3. Minder variabiliteit (mura) betekent: hogere betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van het proces. Denk hierbij aan het uitgangspunt waarbij standaarden voor de procescyclustijd en kwaliteit bekend en identiek zijn. Dus voor verschillende personen, producten of methode.

Kaizen en daarbij de focus op minder verspilling, inflexibiliteit en variabiliteit drijven veranderingen aan op het gebied van kwaliteit, doorlooptijd, productiviteit en houding & gedrag. Deze veranderingen leiden tot meetbare aanpassingen in klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en de dienstverleningskosten.

De zes Kaizen stappen

Kaizen kent zes DMAGIC-stappen om verspillingen, inflexibiliteit en variabiliteit aan het licht te brengen:

1. Definieer het probleem en de doelstelling middels een probleemdefinitie worksheet;

2. Meet de feiten waarbij onderbuik gevoel wordt vertaald naar feiten en data. Bijvoorbeeld met de pareto-analyse, waardestroomschema of meet verschillende tijden met de TTE Waterval methode;

3. Analyseer de feiten, bijvoorbeeld middels het Iskikawa-diagram (ook wel oorzaak-gevolgdiagram of visgraatdiagram genoemd) en gebruik de 5 x Waarom vragen;

4. Genereer, categoriseer en prioriteer verbeteringen. Selecteer de oplossing bijvoorbeeld gebaseerd op een impact/haalbaarheidsmatrix;

5. Implementeer verbeteringen en houd overzicht over de status en voortgang;

6. Controleer en “borg” door standaardisatie.

Aan de slag met Kaizen

Kaizen wordt veel toegepast bij het (her)ontwerpen van bedrijfsprocessen en het implementeren van verbeterprocessen. Passionned staat voor de filosofie om organisaties te helpen bij het verbeterproces en biedt onder meer de interactieve workshop PDCA aan en de praktische 2-daagse Lean management training. In de Lean training gaat u aan de slag met de verdiepende modules: Houding & Gedrag, Klant, Operationeel Management, Procesoptimalisatie en Kaizen. Tijdens deze dagen wordt duidelijk gemaakt hoe Lean en Kaizen voor u kunnen werken en oefent u met Kaizen. Middels een praktisch spel krijgt u de gelegenheid om Lean en Kaizen te ervaren en toe te passen.

❯ Lean Training

de Lean Training
Veel lean-trajecten behalen helaas (nog) niet de beoogde resultaten of stranden voortijdig. Na het behalen van de quick wins verslapt de aandacht. Of verbeterteams lopen aan tegen de hiërarchie in de organisatie. lees verder...

16 t/m 17 juni 2016
PDCA-cyclus en Kaizen versterken elkaar

De PDCA-cyclus biedt een goede aanvulling op Kaizen. Het geeft handen en voeten aan één van de vijf pijlers van Kaizen: kwaliteitscirkels. Het hogere doel is om continu verbeteren in de bedrijfscultuur in te ‘bakken'; het DNA zogezegd.
"Fijne sfeer, prettige begeleiding en zeer leerzaam!!" - Hans Scherff, supervisor operations Dr. W. Kolb Nederland B.V.

Slagen maken met Kaizen en PDCA?

Benieuwd naar onze aanpak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek met een van onze PDCA-experts / projectfacilitators.

neem vrijblijvend contact op