Feedback in teams en organisaties: de uitdagingen

Feedback helpt je als manager of consultant met resultaatgericht, slim verbeteren en innoveren. Het zet de toon op de werkvloer maar bepaalt ook de werksfeer. Het is de #1 succesfactor van intelligente organisaties. Zij hebben een cultuur waar feedback normaal is.

Maar hoe belangrijk is elkaar aanspreken en je hart kunnen luchten eigenlijk? En vooral: hoe pas je het in je eigen organisatie of team met succes toe? Je ziet dit op verschillende manieren terugkomen:

 • Hoe kan je met feedback betere resultaten bereiken in jouw organisatie?
 • Hoe laat je jouw mensen groeien door feedback en feedforward zodat teams floreren?
 • Hoe leer je ze zorgvuldig het te geven en ook te verwelkomen?
 • Op welke manier ga je het combineren met KPI’scontinu verbeteren en data science?
 • Hoe koppel je het aan grotere begrippen als wendbare teams en organisaties?
 • Hoe implementeer je feedback & bijbehorende systemen met succes in jouw bedrijf?

Spelen een of meer van deze concrete vragen ook in jouw organisatie of team? Onze feedback-specialisten en -coaches helpen je graag verder.

Waarom is het voor jouw organisatie van groot belang?

Wil je betere financiële resultaten behalen? Maak dan feedback een vast onderdeel van je organisatiecultuur. Deze stevige correlatie komt naar voren in ons onderzoek ‘De kracht van continu verbeteren’. Ook voor het goed samenwerken is feedback geven en ontvangen cruciaal. Het is de #1 succesfactor van intelligente, wendbare organisaties.

Eendimensionale versus integrale feedback

Feedback en een aanspreekcultuur benaderen organisaties helaas vaak eendimensionaal. Ze gebruiken het slechts in verbetercycli of procesmodellen. Of alleen om input van de klant over hun product of dienst te verkrijgen. Maar ook als competentie of een systeem voor persoonlijke performance verbeteringen of functioneringsgesprekken.

Je ziet maar sporadisch dat organisaties feedback inbedden in hun cultuur. Denk bijvoorbeeld aan een cultuur waarin je elkaar aanspreekt op zowel positieve als negatieve resultaten. Zo ga je een echte dialoog met elkaar aan en kom je verder. Kansen voor betere financiële resultaten en innovatie ga je beter benutten. En je komt als mens beter uit de verf. Maar dan moet je wel tegen kritiek kunnen.

De echte waarde van feedback & feedforward

Structureel betere financiële resultaten ga je pas zien wanneer je feedback en bijbehorende cultuur op haar echte waarde schat. En je het breed toepast, dus niet alleen voor het functioneren van je teams. De impact van feedback en een gezonde aanspreekcultuur zijn groot, want:

 1. Het laat verbetercycli zoals PDCA echt draaien en procesverbeteringen renderen.
 2. Het laat je medewerkers zonder extra investeringen groeien en ontwikkelen.
 3. Het laat je teams hechter samenwerken en geeft vorm aan zelfsturing.
 4. Het verrijkt je data science resultaten en bevordert de datadialoog.
 5. Het vergroot en versnelt beslis- en stuurmogelijkheden van jouw teams.
 6. Het vergroot je agility en de wendbaarheid van jouw teams en organisatie.

1. Feedback is cruciaal voor continu verbeteren

Feedback en feedforward heb je als mens nodig om vooruit te komen. En ze vormen de brandstof om je processen te verbeteren en verbetercycli te laten draaien. Denk dan aan:

Zonder systematische feedback en een aanspreekcultuur stranden veel van je verbeterinitiatieven vroegtijdig. Laat staan dat er continu genoeg aandacht en focus hierop is.

2. Feedforward laat medewerkers groeien en ontwikkelen

Werk gaan we steeds meer automatiseren en hierdoor blijken veel competenties overbodig. Alleen de sociale competenties blijven over. Die maken het verschil tussen organisaties waarin teams goed kunnen presteren en waarin verbeterprocessen succesvol zijn. Zodat de motivatie daarvoor kan groeien en teams zich kunnen ontwikkelen. Dit zijn cruciale bouwstenen voor toekomstgerichte, intelligente organisaties. Groeien is een cruciale mindset.

Je hebt data en een ander nodig om je blind spots te ontdekken en bij de les te blijven. Dit zal je aanmoedigen om oud gedrag af te leren en nieuw gedrag te vertonen. Vaardigheden zoals feedforward vallen onder de gebieden:

 • sociaal bewustzijn
 • zelfbewustzijn
 • relatiemanagement
 • zelfmanagement

Deze leveren een grote bijdrage aan vernieuwing van businessmodellen, verbeteringen en innovatie. Een belangrijke stuwende kracht achter Talent Science.

Master of Talent Science

Wil je feedback ook in een bredere context in jouw organisatie invoeren? Dan is onze 10-daagse opleiding Master of Talent Science een echte aanrader. Alle mogelijkheden voor feedback en continu verbeteren op organisatie-, klant- en teamniveau komen uitgebreid aan bod.

naar de opleiding

3. Feedback laat teams veel hechter samenwerken

Belangrijk voor high performance teams en de kwaliteit van hun performance zijn verschillende meningen en de dialoog daarover. Productieve teams zijn het 75% vaker met elkaar oneens dan niet-productieve teams. Dit komt alleen tot stand indien er ruimte, kennis en veiligheid is om feedback te geven en te ontvangen. Het gaat hier dan vooral om feedback over:

 • de inhoud van het werk
 • over de processen rondom het werk bijvoorbeeld de samenwerking
 • gezamenlijke reflectie op persoonlijke, team- en organisatiedoelen

Kunnen zeggen wat je op je hart hebt levert een belangrijke bouwsteen voor samenwerken.

4. Feedback verrijkt je data science resultaten

Het communiceren over data met gevoel voor organisatiebrede processen is tegenwoordig cruciaal voor BI-consultants en Data Scientists. In het proces van ontwikkelen en experimenteren ontstaan steeds vaker door middel van dialoog nieuwe inzichten, ideeën en verbeteringen. De data komt pas echt tot leven wanneer je het gesprek hierover aangaat. Data voorzien van feedback en dialoog met ruimte voor verschillen zet aan tot werkelijke verandering en verbetering. Het laden van de data met een open en actiegerichte dialoog maakt het verschil: de datadialoog.

5. Feedback vergroot beslis- en stuurmogelijkheden

Continue feedback van de markt, klanten, elkaar, data en KPI’s stelt managers en teams in staat de strategie, doelen en middelen te evalueren en tijdig aan te passen. Hierbij is het verzamelen en registreren van deze gegevens vaak niet het grootste probleem. Juist het tijdig nemen van besluiten of het uitzetten van een nieuwe koers vormt een grote uitdaging. Zeker nu deze verantwoordelijkheid steeds vaker bij teams op de werkvloer komt te liggen.

6. Feedback & feedforward vergroot je agility

De omgeving van organisaties verandert snel. Deze wordt complexer en nieuwe business modellen veranderen bestaande markten in hoog tempo. Dit noemen we disruptie. Anticiperen is een kerncompetentie van intelligente organisaties, moderne managers en wendbare teams. Je gaat dat alleen ontwikkelen op de werkvloer met hoge datakwaliteit, onvervalste KPI’s en kortcyclische feedback.

Hierbij is een vertaalslag nodig van feedback als competentie of systeem naar een klimaat en een wijze van samenwerken en experimenteren. Over de toegenomen snelheid waarmee technologie ons gisteren, vandaag en morgen voorziet van kennis en informatie zijn we allemaal wel overtuigd. Dat betekent dat je sneller moet kunnen leren. Directere dialogen en snellere besluitvormingsprocessen maken dat mogelijk.

De definitie van feedback geven

Feedback is een proces waarin je het effect of het resultaat van een actie teruggeeft om de volgende actie aan te passen. Het is essentieel voor de werking en overleving van alle regulerende mechanismen in levende en niet-levende natuur. En natuurlijk ook in door de mens gemaakte systemen als een schoolsysteem en de economie. Als wederkerige stroom is feedback onderdeel van alle interacties. Of dit nu gaat om mens-tot-mens, mens-tot-machine, of machine-tot-machine, dat maakt geen verschil in de definitie van feedback.

In de context van een organisatie is feedback: de informatie die je stuurt naar een individu of groep over het eerder vertoonde gedrag. Daarmee kan deze haar huidige en toekomstig gedrag aanpassen om de gewenste resultaten te bereiken. Deze definitie laat zien dat elkaar aanspreken meer is dan een competentie alleen.

Feedback is meer dan dat…

Gezien de impact die feedback heeft op organisaties hanteren wij een brede definitie. Het gaat hierbij om feedback als Haarlemmerolie waarin:

de processen, resultaten, vaardigheden van en tussen medewerkers verbeteren.

De brede definitie luidt: het geheel van communicatieprocessen, vaardigheden, gedragingen, systemen en gewoonten die informatiedeling en betekenisvorming over resultaten, samenwerking en gedrag bevorderen. Met als doel om die in de toekomst te verbeteren.

De verbindende factor van feedback

Wij geloven dat feedback het meest effectief werkt wanneer je gezamenlijk gebruik kan maken van harde feiten, de data. Niet om elkaar mee om de oren te slaan, maar juist om het gesprek en de dialoog aan te gaan. Zo voorkom je niet alleen ruis maar ga je ook veel doeltreffender op weg naar een intelligente organisatie. Die data science, feedback en continu verbeteren combineert tot krachtige prestaties.

We geloven niet in eenmalige successen. En we geloven ook niet in het invoeren van losse oplossingen of competenties. Onze integrale, praktijkgerichte aanpak geeft succes op de korte en lange termijn. We verbinden in elke organisatie de zintuigen, het brein en de ledematen met elkaar:

 1. Allround vision en een haarscherpe strategie: de zintuigen van de organisatie
 2. Analytics & Business Intelligence: het brein van de organisatie
 3. Continu verbeteren: doen met data, PDCA & procesoptimalisatie

Alleen zo ontstaat een evenwichtig samenspel van de juiste ingrediënten voor het elkaar kunnen en willen aanspreken en opbouwende kritiek.

Welke voordelen kun je verwachten?

✓ Betere financiële resultaten en beter gewaardeerde producten en diensten
✓ Meer effectieve en efficiënte vergaderingen en bijeenkomsten
✓ De samenwerking en motivatie van je medewerkers gaat er op vooruit
✓ Verbeterinitiatieven ga je beter (en sneller) evalueren en waarderen
✓ Je haalt meer uit jezelf, je team en je collega’s

Ontwikkel je feedbackvaardigheden

Wil je ook de juiste vervolgstappen zetten? Dan is het van belang om je vaardigheden op dit vlak, het doel voor jouw organisatie, de cultuur en het bijpassend leiderschap eens onder de loep te nemen. Hierbij is de insteek pragmatisch: vooral doen en experimenteren. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek met een van onze feedbackcoaches.

neeem contact met ons op

Plaats review

Geef je mening over dit product of deze dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met feedback & feedforward (de 6 voordelen van de feedback geven) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Louis Brackel, Associate Partner

drs. LOUIS BRACKEL RC

Associate Partner

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15