Verbeteren in het onderwijs: De case Evenkans | Boek

Verbeteren in het onderwijs: De case Evenkans

Geschreven door

Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

De directie van Evenkans, een HBO-instelling, wil de kwaliteit van het beoordelen van tentamens waarborgen en waar nodig verbeteren. Binnen Evenkans wordt het beoordelen van tentamens gezien als een cruciaal proces dat soepel dient te verlopen. Het management besluit om een delegatie van leraren te betrekken bij het opstellen van het informatieplan. Er worden vervolgens vier stappen doorlopen.

Stap 1: Bestudeer het bestaande proces

Verbeteren in het onderwijs: De case Evenkans

De docenten willen, alvorens te gaan verbeteren, meer inzicht verkrijgen in het proces. Een aantal zaken blijkt binnen het proces niet goed te verlopen. Zo administreren de leraren niet hoeveel tijd ze besteden aan het beoordelen, en tekenen de leraren de cijferlijsten die ze bij de administratie moeten inleveren niet af.

Stap 2: Stel een procesmodel op van de gewenste situatie

Er wordt een procesmodel opgesteld van de gewenste situatie. Het is een nauwkeurige weergave van de processtappen, oftewel hoe het proces volgens de docenten moet verlopen. De interne belanghebbenden met een uitvoerende rol (docenten, administratie) worden zo gekoppeld aan een of meer processtappen. Beschreven wordt met welke input er moet worden gewerkt en welke output er moet worden opgeleverd (de transformatie). Hierin wordt bijvoorbeeld meegenomen dat de leraren de cijferlijsten moeten aftekenen en moeten administreren hoeveel tijd ze besteden aan het beoordelen van de tentamens. De leraren geven in het model tevens aan wie de geselecteerde processtappen gaat uitvoeren.

Stap 3: Bepaal de zoekvelden

De directie bepaalt – vanuit haar besturende rol – welk soort informatie nodig is om het proces Beoordelen Tentamen te kunnen (bij)sturen. Vooropstaat de tevredenheid van de studenten, de externe stakeholders. Voor hen zijn de volgende zoekvelden (KPI) van belang: snelheid van bekendmaking tentamenuitslagen, tijdsduur beoordelen tentamens en volledigheid van de aan de leraar afgeleverde werkstukken. Daarnaast hebben de directie, de administratie, en de leraren ook informatie nodig voor de besturing. Gekozen wordt onder meer voor de zoekvelden: op tijd inleveren van examenbeoordeling, de examenresultaten, en resultaten van de ingevulde evaluatieformulieren.

Stap 4: Stel het informatieplan op

Ten slotte worden de zoekvelden en andere belangrijke informatie-items die zijn getraceerd, geordend naar het soort informatie: inputinfo, throughputinfo, outputinfo en effectinfo. Zo ontstaat een overzichtelijk informatieplan. Met deze informatie kan Evenkans sturen en resultaten verbeteren.

Door metingen te verrichten binnen de vastgestelde zoekvelden is de directie in staat om een impuls te geven aan het kwaliteitsmanagement van de tentamens. Indien nodig kan er binnen het proces worden ingegrepen. Dit betekent dat door middel van de metingen ‘mismatches’ binnen de (deel)processen kunnen worden opgespoord, waardoor deze steeds weer verder geoptimaliseerd kunnen worden. Gevoed door observaties (metingen) verandert de mindset (‘Hier moeten we iets aan doen’) en krijgt men steeds meer grip op het proces. De conceptuele spiraal doet zijn werk.

Reageer op dit artikel van Daan van Beek

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met verbeteren in het onderwijs: de case evenkans (boek) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,8
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15