PDCA en de transitie naar een slimme organisatie | Uitleg
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

PDCA en de transitie naar een slimme organisatie

Geschreven door

De komende vier artikelen schetsen een beeld waarmee meer kennis over PDCA kan worden opgedaan. Zodat deze succesvol kan zijn en gedragen kan worden. Zowel voor de grote als de kleine PDCA cyclus.

Praktisch aan de slag

PDCA en de transitie naar een slimme organisatieHet doel van deze artikelen is vooral praktisch. Hoe en met wie kun je de verbetermethode PDCA opzetten en toepassen in je eigen organisatie? En wat komt daar allemaal bij kijken en wat is daar (minimaal) voor nodig. Ook wil het boek inzicht geven in die factoren die een effectieve PDCA omgang kunnen stimuleren of blootleggen welke zaken die juist kunnen blokkeren. Praktische toepassing, voorbeelddocumenten, tips, anekdotisch bewijs wisselen elkaar af met wetenschappelijke inkijkjes.

Artikelreeks volgt PDCA

De artikelreeks bevat vier onderdelen die overeenkomen met de letters PDCA. Elk onderdeel is vervolgens onderverdeeld in vijf subonderdelen. Elke subonderdeel behandelt per plan-do-check-act-fase een specifiek onderwerp dat als cruciaal wordt gezien voor succes. Daarnaast lopen door de vier onderdelen een aantal thema’s die de vier PDCA-fasen overstijgen en een ambitie weergeven om te komen tot een transitie:

  • van leiding naar leiderschap: in deze kolom staat leidinggeven, management en richting geven centraal. Het hogere doel is om te komen tot volwassen leiderschap in uw organisatie op alle niveaus.
  • van proces naar prestatie: in deze kolom staat het proces centraal. Dit proces verschilt per PDCA-fase. In de Plan-fase is het psychologisch proces van het kiezen van groot belang. In de Do-fase het operationeel proces, et cetera. Het hogere doel is om te komen tot diepgaande kennis van het besluitvormingsproces, het bedrijfsproces en het bijbehorende PDCA-proces die noodzakelijk zijn om continu prestaties te kunnen blijven leveren en verbeteren.
  • van communicatie naar connected: in deze kolom staat communicatie centraal zowel tussen mensen en systemen onderling als tussen mensen en systemen. Het hogere doel is om tot een coherente ‘intelligente’ organisatie te komen van met elkaar verbonden mensen en systemen die elkaar perfect aanvoelen, begrijpen, aanvullen en bijsturen.
  • van informatie naar inzicht: deze kolom gaat over de rol van informatie in de organisatie. Het hogere doel is de ontwikkeling van relevante inzichten en het gebruik van zakelijke intelligentie zodat bedrijfsprocessen optimaal verlopen en concurrentievoordeel ontstaat.
  • van personeel naar producer: de mens staat in deze kolom centraal. Het hogere doel is om uw personeel op te leiden tot zelfstandige producers die met elkaar in staat zijn om het proces regisseren. Dit hangt nauw samen met het sturen op gewenst gedrag en het ontwikkelen van leiderschap en specifieke gedragscompetenties. In deze kolom komt de IMWR-cyclus terug: inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren. Dit thema vormt het sluitstuk op de vier voorgaande thema’s.

Soms overlap

De artikelen één en vier vertonen soms enige overlap. Immers, plannen maken en deze actualiseren vormen eenzelfde soort proces. Bepaalde onderwerpen worden doelbewust behandeld in een van deze twee artikelen; andere onderwerpen komen uit praktische overwegingen ‘pas’ in artikel vier aan bod. Doel van artikel één is: een stevig fundament neerleggen voor planvorming. In artikel vier worden vooral juist die onderwerpen aangereikt om dat fundament te optimaliseren en verbeteren.

Het hogere doel – producers met leiderschap en lef die op basis van gezamenlijke inzichten hoge prestaties leveren – wordt zichtbaar wanneer je organisatie de PDCA cyclus meerdere keren heeft doorlopen. Een lerende, slimme organisatie ligt in het verschiet.

Reageer op dit artikel van Daan van Beek

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met pdca en de transitie naar een slimme organisatie (uitleg) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST