Onderpresterend onderwijs is grote schadepost | Nieuws

Onderpresterend onderwijs is grote schadepost

Geschreven door

Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

Leerlingen in groep 8

Het CITO toetste in februari 2012 162.000 leerlingen in groep 8 van de basisschool. Het doel? Een verantwoorde doorverwijzing naar een school voor voortgezet onderwijs. Weet de school dan niet welk vervolgonderwijs (VO) een leerling aan kan? Natuurlijk wel. De meeste basisscholen gebruiken het Cito Leerling Volgsysteem waarbij de kinderen –jaar na jaar- worden getoetst op kennis van de basisvakken. Aan toetsen geen gebrek. Maar de prestaties van de basisschool en de leerkracht zelf blijven volledig buiten beeld. Tijd voor verandering.

Score ten opzichte van andere basisscholen

Wie wil weten hoe een school scoort ten opzichte van andere basisscholen, komt van een koude kermis thuis. Wie wil nagaan of de school de leeropbrengsten van de leerlingen verhoogt tussen de verschillende toetsmomenten in komt daar ook niet achter. Vitale prestatie-informatie over de school en onderwijs blijkt niet publiekelijk beschikbaar. Waarom niet? Wat we wel weten is dat het -ondanks forse extra investeringen- niet beter gaat in het onderwijs. Hoe komt dat? In deel 1 van dit tweeluik analyseren wij kwaliteitsmanagement in het basisonderwijs. In deel 2 presenteren wij voorstellen om met meer effect te werken aan talentontwikkeling van kinderen. Dit is mogelijk zonder extra kosten te maken. Het CITO en de scholen moeten met de billen bloot. Wat gebeurt er eigenlijk onder schooltijd, en hoe (goed) wordt ons belastinggeld in het primair onderwijs besteed?

Meer middelen maar prestaties blijven uit

‘Er zijn geen aanwijzingen dat de leerlingen in de periode 1998 tot en met 2009 beter zijn gaan presteren. Het blijft onduidelijk wat de fors toegenomen inzet van personeel en materiaal heeft opgeleverd’. Dat concludeerde het SCP in januari 2011 in het document ‘Waar voor ons belastinggeld?’ Dat zo’n conclusie zorgt voor opwinding in het onderwijsveld is voorspelbaar. Veel onderwijsgevenden zijn gevoelig voor de kritiek van ‘buitenstaanders’ op het (hun) onderwijs’. Men duikt in de slachtofferrol en dan komen er allerlei vormen van externe attributie tevoorschijn. Niet-onderwijzend Nederland wil maar niet begrijpen hoe moeilijk het is om onderwijs te geven. Onderwijsbonden vragen steeds weer om meer geld, verzetten zich hevig en emotioneel tegen voorgenomen bezuinigingen en grijpen nogal makkelijk naar het stakingsinstrument.

Aanslag op de kwaliteit van onderwijs

‘De bezuinigingen zijn een aanslag op de kwaliteit van ons onderwijs en de meest kwetsbare leerlingen worden daar de dupe van’, zo houden de vakbonden ons voor. Het is toch duidelijk: er wordt veel van de leerkracht gevraagd: te grote klassen, steeds meer kinderen met specifieke gedragsproblematiek of leerstoornissen, een relatief hoog aantal allochtonen. We moeten het niet bagatelliseren, steeds meer kinderen lijken de kenmerken te hebben van ADHD, ADD, dyslexie en autisme. Om aan deze en andere prestatiebelemmerende factoren tegemoet te komen heeft Nederland in de afgelopen jaren meer in zijn primair onderwijs (PO) geïnvesteerd. Het SCP heeft onderzocht of die extra investeringen helpen. Hebben ze geleid tot aanwijsbare verbeteringen? Heeft de belastingbetaler de onderwijsopbrengsten zien stijgen? Nee, dus. Het SCP oppert in de laatste zin van haar rapport -het venijn zit in de staart- dat het niet ondenkbaar is dat sommige ombuigingen het volume en de kwaliteit van de publieke dienstverlening minder zullen aantasten dan velen op dit moment voorzien. Mooi gezegd, maar besef wel: bezuinigingen in het onderwijs behoeven niet automatisch tot kwaliteitsverlies leiden.

Lees verder op ManagementSite

Reageer op dit artikel van Daan van Beek

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met onderpresterend onderwijs is grote schadepost (nieuws) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,8
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15