Het brein om zorg slimmer te maken | Events

Management Update: het brein om zorg slimmer te maken - 3 maart 2011

Geschreven door

Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

Prikkelende presentaties

Op donderdag 3 maart 2011 organiseert Passionned Group een Management Update over slimmere zorg, domotica en de uitgangspunten van intelligente organisaties. Rob Adolfsen, voormalig bestuursvoorzitter Agis, zal een prikkelende presentatie geven over zijn visie en zijn praktijkervaring. Tevens zal Daan van Beek een live demonstratie geven van een recent projectresultaat bij een zorginstelling. Bestuurservaring en –visie ziet u zo direct doorvertaald in een praktijkvoorbeeld.

Slim omgaan met uitdagingen

Het oplossen van problemen start met de benaderingswijze hiervan. Dat start met een positieve insteek; uitdagingen in plaats van problemen. De gezondheidszorg staat de komende jaren voor veel uitdagingen zoals betaalbaarheid, vergrijzing en toenemende eisen aan transparantie en verantwoording. Maar bovenal leiden nieuwe behandelmethoden, nieuwe ingrepen en nieuwe medicatie tot deze uitdagingen.

Alles moet kunnen, maar niet alles is haalbaar

De medewerkers in de zorg zullen – onder aansturing van hun leidinggevenden en bezielende visie van de bestuurders – inhoud geven aan de uitdagingen. Gezondheidszorginstellingen hebben toekomst als ze niet alleen in staat zijn om slim om te gaan met haar activiteiten maar als ze slim genoeg zijn om vooruit te kijken.

“Problemen in de zorg worden mooie uitdagingen als zorginstellingen in staat zijn om de samenhang te zien tussen hun interne prestaties en de externe ontwikkelingen. Hiervoor is het nodig dat er realistisch inzicht is in deze zaken en dat het vertaald kan worden naar daadwerkelijke zorg” aldus Rob Adolfsen.

Van registreren naar leren veranderen

Veel aandacht gaat traditioneel uit naar registratie en verantwoording. Registratie is voor de kwaliteit van de eigen organisatie nodig. Verantwoording wordt door de buitenwereld opgelegd zoals overheid en zorgverzekeraars.

Om als zorginstelling te kunnen groeien, te kunnen ontwikkelen en te kunnen onderscheiden is het wenselijk dat er inzichten zijn waarop hun toekomstvisie gebaseerd is. Alleen dan kan strategie daadwerkelijk vertaald worden naar tactisch handelen zodat veranderingen in het leveren van zorg mogelijk zijn. Het lerende vermogen van een organisatie zegt veel over haar toekomstige mogelijkheden.

Besturen is meer dan mensen aansturen

Gezondheidsinstellingen zijn complexe organisaties. Hun primaire activiteiten en organisatiestructuren zijn dat echter veelal niet. Het zijn vooral de zorginhoudelijke ontwikkelingen en grote bemoeienis respectievelijk de hoeveelheid voorschriften van ondermeer overheid en zorgverzekeraars die leiden tot belastende inspanningen. Maar ook de emoties en (privacy) gevoeligheden van patiënten en hun naasten zijn een complicerende factor.

Alle belanghebbende partijen moeten tevreden gehouden worden. Ontwikkelingen mogen niet genegeerd worden, maar veelal moeten er keuzes gemaakt worden. De aandacht voor de buitenwereld (strategische keuzes, secundaire verantwoording) mag niet ten koste gaan van de primaire zorgverlening. Medewerkers en patiënten moeten zich gehoord en betrokken voelen. Bestuurders moeten balanceren tussen interne behoeftes en externe vereisten. Dat vereist meer dan alleen opdrachten aan de interne organisatie verstrekken.

Live demonstratie van een zorg portal

Aansluitend op de lezing van Rob Adolfsen zal Daan van Beek, oprichter van Passionned Group en auteur van De intelligente, datagedreven organisatie, een live demonstratie geven van een cliënt en medewerker portal dat is ontwikkeld voor een van de klanten. Het portal ondersteunt mensen bij het realiseren van eenduidige werkprocessen met zo min mogelijk rework, zorgt voor eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens over afdelingen en systemen heen en laat managementinformatie zien op het juiste moment in het zorgproces.

Het geeft managers en medewerkers slimme sturingsmogelijkheden op Diagnosebehandelcombinaties (DBC”s) en Zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Dat kan door business intelligence in te bakken in het zorgproces. Het systeem geeft behandelaren en staf één scherm als primaire werkomgeving. Het moeten werken met allerlei – vaak ongebruiksvriendelijke – applicaties behoort daarmee tot het verleden.

“De zorg heeft niet alleen meer handen nodig, maar vooral ook meer brains. Slimmere zorg kan bedbezetting en productiviteit drastisch verbeteren waardoor bestaande resources veel beter benut kunnen worden voor de cliënt” aldus Daan van Beek.

De volgende baten kunnen hiermee verzilverd worden: betere bezetting van behandelaren en bedden, hogere productiviteit, eenmalige gegevensinvoer en betere kwaliteit ervan, behandeling binnen de inkoopmix en waardoor een betere financiële positie tot de mogelijkheden behoort.

Programma

16.00 uurwelkom & registratie
16.30 uurpresentatie slimmere zorg – Rob Adolfsen
17.15 uurlive demonstratie portal – Daan van Beek
18.00 uurdebat & discussie
18.30 uurborrel

Waarom deelnemen?

Gedurende de sessie krijgen de deelnemers een goed beeld van een ‘Intelligente organisatie’ binnen de zorgsector. Hoe kunnen zorginstellingen slimmer worden en hoe kunnen zij voor de korte en lange termijn winst behalen? Aan de hand van best practices en persoonlijke ervaringen zullen Rob Adolfsen en Daan van Beek hun ervaring en kennis met u delen.

Doordat het een interactieve sessie is met een kleinschalige groep (max. 50 deelnemers) heeft u de kans vragen te stellen en mee te doen aan een discussie. Afsluitend zal er een borrel plaatsvinden waar u, onder het genot van een drankje, met aanwezige deelnemers kunt napraten.

Reageer op dit artikel van Daan van Beek

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met het brein om zorg slimmer te maken (events) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,8
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15