Download hier het artikel 'de PDCA-cirkel is springlevend' en verdiep u in de PDCA cirkel als krachtig en organisatiebreed verbeterplatform.