Blog over Meten: pagina 1 van 1

Blogroll Meten - pagina 1 van 1


Blog over Meten: pagina 1 van 1
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

De kracht van Kritieke Prestatie Indicatoren

Naast het SMART maken van je prestaties is het ook zaak om ondubbelzinnig vooraf vast te stellen naar welke indicatoren je gaat kijken om de prestaties te meten. SMART meten is één, maar twee is: wat gá je nu eigenlijk SMART meten? Je kunt niet alles meten en ook niet overal tegelijkertijd op sturen. In deze blog benadrukken we hoe belangrijk het is om de juiste KPI’s te kiezen. Onvervalste KPI’s werken als een vergrootglas. Het zijn cruciale signalen die je snel en steeds wilt kunnen waarnemen en waarop je direct kunt ingrijpen als deze onder een bepaalde drempelwaarde zakken of juist boven een bepaald maximum uitstijgen.

Datageletterdheid: dé kerncompetentie voor 2019

Slechts 24 procent van de beslissers in het internationale bedrijfsleven geeft aan dat zij volledig vertrouwen op hun eigen vaardigheden om data te lezen, ermee te werken, deze te analyseren en te bediscussiëren. Deze alarmerende conclusie trekken de initiatiefnemers van het wereldwijde Data Literacy Project. Spoiler: 2019 zou wel eens het jaar van de datageletterdheid kunnen worden. Het begrip ‘geletterdheid’ is volgens Wikipedia veel ruimer dan menigeen denkt. Het is de competentie om met informatie om te gaan, deze te begrijpen en doelgericht te gebruiken. In Nederland zet Prinses Laurentien zich sinds 2001 onverdroten in voor de bevordering van geletterdheid. Op haar initiatief is in mei 2004 Stichting Lezen & Schrijven opgericht. Hoewel de stichting zeker successen boekte in haar niet aflatende strijd tegen het analfabetisme, is die strijd zeker nog niet gestreden.

Met 4 letters je KPI's verbeteren

Deze vier letters (PDCA) kunnen bedrijven en instellingen transformeren van domme tot intelligente organisaties. En dat heeft impact op je klanttevredenheid, je marges en je medewerkers. Tenminste als je consequent de PDCA cirkel kan laten draaien op verschillende niveaus in jouw organisatie. Maar hoe doe je dat en waar zit vaak het knelpunt? De Plan- en de Do-stap lukken vaak wel, maar dan? Welke rol spelen kritieke prestatie indicatoren (KPI's) in de PDCA cyclus?

Als elke seconde telt

‘Levensreddende BI’, kopte de Automatisering Gids vorig jaar zomer. ‘Een slimme logistieke oplossing, inzichtelijk gemaakt met een dashboard’, relativeren Martin Smeekes (directeur ambulancezorg) en Anouk Schoemaker (manager bedrijfsvoering en BI). Hoe je het ook noemt, het project ‘Call to Balloon’ leverde de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord het predicaat Slimste Organisatie van Nederland (2015) op. En - belangrijker nog - 20 minuten tijdwinst voor patiënten met acute hartklachten die gedotterd moeten worden. Die kostbare minuten zijn vaak levensreddend.

Gemeente Rotterdam: van heel veel platte data naar inzicht naar werk

Het hoort bij grote gemeenten: veel werkzoekenden met recht op uitkering. Maar wie zijn die mensen? Waar wonen ze? Hoe bewegen deze mensen zich binnen de gemeentelijke organisatie? Hoe ligt de verhouding tussen inspanning en het rendement? Hoe krijg je ze weer aan het werk? Is er sprake van recidivisten, en zo ja, zijn het er veel? Op die vragen wilde de Gemeente Rotterdam graag een antwoord. Rotterdam telt als grote stad een flink aantal werkzoekenden met recht op uitkering. Die blijken zich met name in Rotterdam-Zuid te bevinden. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en het Programma Jeugdwerkloosheid sprak daarom de wens uit om door middel van informatiegestuurd werken de route van burgers door het sociale domein in kaart te brengen. Mark de Kort, business intelligence-projectleider, development manager en consultant bij Passionned Group, werd gevraagd daarbij te helpen. Hij vertelt wat er de afgelopen anderhalf jaar bereikt is.

Spiekbriefje voor KPI's!

Een van de manieren om continue verbetering te verankeren is het werken met KPI's op de werkvloer. Tijdens de invoering daarvan bij een van onze klanten vroeg een van de teamleden of er een handig overzicht is van de belangrijkste principes rond KPI's. Ze wilde een spiekbriefje hebben! Hieronder heb ik een paar van de belangrijkste KPI tips & trucs opgeschreven. Er zijn er natuurlijk meer dus als je denkt dat ik iets heb gemist vul dat hieronder bij de reacties aan.

Continu meten en verbeteren

Organisaties besteden tegenwoordig veel aandacht aan ‘meten is weten’. Dit vertaalt zich naar omvangrijke rapportages en schitterende dashboards beschikbaar op verschillende soorten ‘mobile devices’. Maar hoe helpt dit jouw organisatie beter presteren? Op hoeveel signalen kunnen mensen nog gaan reageren? Wat is de betekenis van een rood of groen lampje? Wanneer en waarom moet je reageren?

Meten is weten? Effectief besturen in 3 stappen

Bij veel organisaties houdt het op bij een meetplan. Maar zodra een meetplan met daarin een overzicht van de afspraken over wat er wordt onderzocht en hoe dit gebeurd is afgerond, pas dan kunnen we gaan meten. Dat levert meetgegevens op die op hun beurt worden verwerkt tot indicatorwaarden. Maar om die waarden op zich gaat het natuurlijk niet. Wat wij met indicatoren werkelijk willen bereiken, is een effectieve besturing van de organisatie. In de Organisatiecockpit branden groene lampjes als alles in orde is. Als een prestatie niet aan de gestelde eisen voldoet, licht een rood lampje op. De indicator geeft het signaal dat er moet worden gehandeld, maar echter niet hoe dat moet gebeuren. Daarvoor moeten we leren de indicatoren te hanteren: hoe bij te sturen als een indicator rood oplicht? Dat bepalen we zelf.

De 5 grootste KPI-blunders

KPI's zitten in het hart van elk bedrijf, ook in die van u!

Veel organisaties hebben steeds meer aandacht voor de kritieke prestatie indicator (kpi). Dat is niet verwonderlijk want het is een zeer krachtige managementtool en kpi's zitten in het hart van elk bedrijf, ook in die van u. Echter, kpi's luisteren erg nauw. Een misgreep is soms snel gemaakt. Daarom attenderen we u graag op het gloednieuwe artikel 'De 5 grootste KPI-blunders' en bieden we u de mogelijkheid om een kpi-opleiding te volgen.

In stappen naar een operationeel informatieplan

De case Evenkans laat zien dat je een aantal stappen consequent moet doorlopen, voordat er een goed informatieplan op tafel ligt. In deze reeks artikelen verduidelijken we de juiste aanpak door de volgende vier stappen om tot een informatieplan te komen onder de loep te nemen: Stap 1: Bestudeer het bestaande proces. Stap 2: Stel een procesmodel op van de gewenste situatie. Stap 3: Bepaal de zoekvelden.

Prestatiemanagement ‘is here to stay’

Een systeem voor prestatiemanagement is, zowel voor organisaties in de profit- als die in de non-profitsector, niet meer weg te denken. Organisaties moeten resultaatgericht zijn, maar mogen tegelijkertijd niet star zijn. De te bereiken resultaten staan van tevoren vast, maar kunnen worden aangepast als nieuwe informatie beschikbaar komt. Organisaties die prestatiemanagement hebben ingevoerd, hebben gemeen dat zij heel gericht denken, plannen en werken. De basis daarvoor is de jaarlijkse managementcyclus: een op doelstellingen gebaseerd cyclisch leer- en verbeterproces. In navolging van velen typeren wij dit proces in dit boek als de ‘Plan, Do, Check, Act’-cyclus. Van deze PDCA-cyclus zijn Shewhart en Deming de grondleggers.

Prestatiemanagement onmisbaar voor modern bedrijf

Uit eigen ervaring weet ik dat prestatiemanagement onmisbaar is voor een modern bedrijf. ProRail, dat de zorg heeft voor de veiligheid, kwaliteit en beschikbaarheid van het spoor, kan gewoon niet zonder. Bij prestatiemanagement spelen twee invalshoeken een rol: operationele en strategische. Er moeten zowel ambities worden geformuleerd als risico’s. De ontwikkeling en invoering van prestatiemanagement moeten bovendien gelijk op gaan met de verdere professionalisering van de medewerkers.

Continue prestatieverbetering met onvervalste KPI's

Het managen van de performance van organisaties, teams en medewerkers is niet gemakkelijk. Want, hoe krijg en houd je elkaar gemotiveerd? Hoe definieert en stuur je op onvervalste KPI’s? Met welke aanpak bereik je het meest? Welke positieve effecten mag je verwachten en hoe krijg je iedereen mee in het verandertraject? Passionned Group nodigt je daarom uit voor een driedaagse opleiding Performance Management met internationaal KPI-expert en kwaliteitsdeskundige Leo Kerklaan. Hij is auteur van ‘De cockpit van de organisatie’ (5e druk) en 'De wendbare organisatie' (2016), en geeft gastcolleges in Afrika, Azië en Amerika. Deze masterclass wordt gegeven op 6 en 7 juni 2013. Leo neemt je in drie dagen mee in de wereld van continue prestatieverbetering en performance management.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met data analytics of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & specialist in continu verbeteren

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15