Blog over Continu-verbeteren: pagina 1 van 1

Blogroll Continu-verbeteren - pagina 1 van 1


Blog over Continu-verbeteren: pagina 1 van 1
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

De zonneklare voordelen van Conscious Control

Wie eenmaal meer en meer vanuit conscious control (bewuste beheersing) gaat kijken en handelen, zal al snel de voordelen ontdekken van een datagedreven PDCA-cirkel. De geclaimde voordelen zijn groot. En het is nog maar de vraag of de concurrent deze synchroon en op een gelijk niveau kan ontwikkelen. Met andere woorden, met een consistent uitgevoerde conscious control kun je niet alleen vooruitgang boeken, maar uiteindelijk ook de concurrentie verslaan.

Hoe verbind ik "Passie" met "Plan"?

Een belangrijke les die we kunnen trekken op basis van The Hedgehog Concept van Jim Collins (2004) is dat passie alleen onvoldoende is. Passie is, zoals betoogd in mijn vorige blog, een belangrijk startpunt, een noodzakelijke voorwaarde om de organisatie in beweging te krijgen. Zodra passie echter verwordt tot ongebreidelde passie, wordt het lastig om iets structureel neer te zetten. Iets duurzaams dat relevantie en impact heeft in onze moderne, vluchtige wereld. Je wilt immers geen eendagsvlieg zijn.

5 aanjagers voor datacratisch werken

Het klinkt mooi, al die verschillende fasen van de PDCA-cyclus en het werken met data, maar hoe implementeer je dit allemaal? Hoe krijg en houd je de continu verbetercycli aan de praat? Om datagedreven verbetercirkels succesvol te implementeren, benoem ik hier vijf aanjagers. 1. Organiseer feedback Nummer 1 is feedback organiseren. Hoe ga je dat realiseren en ervoor zorgen dat mensen die openheid ervaren? Het belangrijkste is veiligheid en een veilige leeromgeving, waarbij mensen met respect voor collega’s altijd kunnen zeggen wat ze vinden en wat ze denken. Als leidinggevende moet je hierin zelf het goede voorbeeld geven.

Zes voordelen van datacratisch werken

Datagedreven verbetercirkels helpen om snel en betrouwbaar de juiste bewegingen te blijven maken. Maar waarom zouden mensen dit eigenlijk willen doen? Waar komt de intrinsieke motivatie vandaan waardoor ze het datacratische werken gaan omarmen? Waarom zouden mensen de regie willen nemen? Het antwoord is eenvoudig: omdat datacratisch werken nu eenmaal een groot aantal voordelen heeft. In deze blog beschrijven we de zes belangrijkste voordelen van datacratisch werken.

De datacratische PDCA

Uit de case van het NPRZ blijkt al direct wat je kunt bereiken door data te koppelen aan het werken in verbetercirkels. In mijn boek Datacratisch werken koppel ik een aantal belangrijke andere begrippen ook aan de term PDCA. Zo komen we tot de datacratische PDCA. Deze andere termen helpen om datacratisch te kunnen leren en de leerlus geschikt te maken voor de 21e eeuw. Zo komen we tot een datacratische PDCA-cyclus:

Focus op het gezamenlijke doel

De beproefde businessmodellen, zoals veel organisaties die sinds jaar en dag gebruiken, staan zwaar onder druk. De markt verandert razendsnel en daaraan moet elke organisatie zich adequaat kunnen aanpassen. Wendbaarheid van de gehele organisatie is nodig om mee te kunnen zwemmen met de stroming. “Go with the flow” vraagt alertheid, maar vooral focus. In mijn vorige blog gaf ik al aan dat passie een grote rol speelt bij het bepalen van de missie en strategie. Als je dit als team doet, en iedereen vanuit zijn of haar eigen passie samenbrengt, ontstaan meestal de beste plannen. Gepassioneerde mensen alleen zijn echter niet voldoende om de concurrentieoorlog te winnen, want een plan moet iedereen ook daadwerkelijk op ieder detail goed oppakken. Er moet focus op liggen, anders ontstaan er bottlenecks.

Zoek de passie op in jouw organisatie

Werk speelt een cruciale rol bij het beantwoorden van de vraag of we geluk ervaren in ons leven. We besteden immers allemaal een groot gedeelte van onze tijd aan werken, dus “moet” je jouw bijdrage aan de organisatie het liefst ook als plezierig ervaren. Hoe kan het dan dat we vaak dingen doen waar we niet gemotiveerd door raken? Iedereen zal het herkennen, soms heb je van die dagen dat je écht geen zin hebt in je werk. Af en toe een dag ongemotiveerd zijn, dat is zo erg nog niet. We hebben allemaal wel eens een slechte dag, maar er gaat toch echt iets fundamenteel fout als je jezelf het grootste gedeelte van de werktijd niet meer kunt oppeppen om je werk te doen. Vaak komt dat omdat je volledig volgens een plan werkt dat door iemand anders, je leidinggevende bijvoorbeeld, is bedacht en geïmplementeerd. Kortom: je kunt in je werk je ei kwijt niet meer kwijt.

Boeklancering Datacratisch Werken

Als het aan Passionned Group ligt, wordt 2019 het jaar van datacratisch werken. Om organisaties hierbij te helpen, publiceert Passionned Publishers de nieuwe titel ‘Datacratisch werken’. Dit managementboek is een must-read voor iedere organisatie die continu leren en verbeteren wil combineren met agility en innovatie. In dit boek beschrijft auteur Daan van Beek, oprichter van de Passsionned Group, uitgebreid de voordelen van datacratisch werken. Hij geeft hiervoor een raamwerk en twintig bouwstenen. Verder toont hij aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden aan dat datacratisch werken de passie en het plezier weer terug kan brengen op de werkvloer.

Bereik je doelen sneller met een datagedreven PDCA-cirkel

De PDCA cirkel laat teams sneller leren, helpt de kwaliteit continu te verbeteren en laat jouw organisatie eenvoudiger van koers veranderen. Als manager, bestuurder of adviseur wil je dan weten hoe de verbetercirkel in de praktijk werkt: Plan: bedenken van een plan, het definiëren van KPI's, bepalen van bijbehorende datasets en het stellen van normen en targets Do: het plan uitvoeren, KPI's en data analyseren en gebruiken voor actie en procesverbetering

Indicatoren stimuleren tot topprestaties

Louis van Gaal heeft als coach veel gewonnen en gepresteerd. Zijn visie op het verbeteren van sportprestaties vertoont grote analogie met dat van de PDCA-cyclus. "Mijn credo is altijd geweest: analyse, uitvoering, evaluatie. Ik meet zoveel als mogelijk", aldus Van Gaal. Wat maakt het zo belangrijk om voortdurend te meten? En waarom zou je meer energie in goede KPI's steken? Hoe belangrijk is het voor jou om met gemeenschappelijke KPI's en indicatoren te werken op elk niveau in jouw organisatie?

Proeverij 'Informatiegestuurd werken & verbeteren'

De gemeentelijke organisatie staat voortdurend onder druk. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe verantwoordelijkheden en de vraag naar nieuwe perspectieven neemt toe. Denk hierbij aan: De richtingen: procesgericht, informatiegericht, gebiedsgericht, burgergericht, resultaatgericht en prestatiegericht Aan de manier van werken en sturen: vraaggestuurd, informatiegestuurd, ... De roep om het uitbouwen van de regiefunctie en wendbaarheid in besluitvorming en uitvoering.

De 5 grootste valkuilen voor PDCA

Veel organisaties hebben steeds meer aandacht voor continu verbeteren en PDCA. Dat is niet zo vreemd. Want met deze zeer krachtige verbetermethodiek realiseer je veel betere prestaties. Dit blijkt uit ons landelijke PDCA-onderzoek. Daarnaast is PDCA in het hart van elk intelligent bedrijf aanwezig. Dat zie je ook terug bij Fietsenwinkel.nl. Zij sleepten onlangs de prestigieuze titel 'Slimste organisatie van Nederland' in de wacht.

PDCA-workshop als katalysator voor interne veranderingen

In september afgelopen jaar verzorgde mr. Leo Kerklaan van Passionned Group een tweedaagse incompany training op het gebied van PDCA voor 18 medewerkers van NedMag. Initiatiefnemer Aart Vollenhoven is Director Finance & Supply Chain van dit zoutmijnbouwbedrijf uit Veendam. “Ik vind dat we meer routine moeten krijgen in het gestructureerd implementeren van verbeterideeën.” Voor Aart Vollenhoven waren er twee concrete aanleidingen om een incompany PDCA-training te organiseren. ”Ik vond dat we meer ideeën op tafel moesten krijgen die de efficiency kunnen verbeteren. Daarvoor moet je eerst met elkaar een bepaalde mindset krijgen. Je zult allemaal moeten inzien dat elk verbeteridee eigenlijk een cadeautje voor onszelf is.

Verbeteren in het onderwijs: De case Evenkans

De directie van Evenkans, een HBO-instelling, wil de kwaliteit van het beoordelen van tentamens waarborgen en waar nodig verbeteren. Binnen Evenkans wordt het beoordelen van tentamens gezien als een cruciaal proces dat soepel dient te verlopen. Het management besluit om een delegatie van leraren te betrekken bij het opstellen van het informatieplan. Er worden vervolgens vier stappen doorlopen. De docenten willen, alvorens te gaan verbeteren, meer inzicht verkrijgen in het proces. Een aantal zaken blijkt binnen het proces niet goed te verlopen. Zo administreren de leraren niet hoeveel tijd ze besteden aan het beoordelen, en tekenen de leraren de cijferlijsten die ze bij de administratie moeten inleveren niet af.

De conceptuele spiraal

Bij het opstellen van het operationeel informatieplan maak je ook gebruik van de conceptuele spiraal (zie figuur). Deze spiraal is een mentaal concept. Dit denkraam bevat veronderstellingen over de manier waarop mensen omgaan met systemen die zij in de praktijk tegenkomen. Er zijn drie belangrijke veronderstellingen die de pijlers van het concept vormen. Mensen observeren voortdurend wat er in de werkelijkheid gebeurt. En ze vergelijken en beoordelen hun observaties steeds met wat ze zelf goed vinden.

Hoe ontwerp je een PDCA-cockpit?

Een PDCA-cockpit ontstaat in een ontwerpproces; hij ligt niet klaar op de plank. De doelstelling van het ontwerpproces is het opleveren van een specifiek performance dashboard, dat wij PDCA-cockpit zullen noemen. Met dit dashboard kan het management de organisatie waarvoor het verantwoordelijk is, besturen. Om deze ontwerpdoelstelling te realiseren is een aantal stappen nodig. In de eerste stap ga je zorgvuldig na wat de noodzakelijke besturingsinformatie voor het managementniveau is dat de cockpit wil gaan gebruiken. Vandaar dat dit het moment is waarop je een informatieplan opstelt.

Laatste plaatsen interactieve workshop met KPI-expert

Graag nodigen we u uit voor de interactieve workshop van 14 mei a.s.met KPI-expert en kwaliteitsgoeroe mr. Leo Kerklaan, bestsellerauteur van 'De cockpit van de organisatie'. U leert in de praktijk hoe u continue verbetering met de krachtige PDCA cirkel kunt toepassen in uw eigen organisatie. Bijvoorbeeld: vraag medewerkers niet alleen om hun taak (goed) uit te voeren. Geef ze ook de opdracht mee tegelijk het proces te optimaliseren met driver-KPI's. Niet eenmalig, maar continu!

PDCA bewijst opnieuw zijn kracht

De eendaagse PDCA-workshop die plaatsvond op 12 februari 2013 werd – net als die van 28 november 2012 – door de deelnemers met een 8 bijzonder hoog gewaardeerd. “Ik heb me geïnspireerd gevoeld door de workshop”, zegt Annette Lecomte, directeur van een middelbare school. Docent Leo Kerklaan voelt zich gevleid door de hoge waardering, maar volgens hem is het succes vooral te danken aan de interessante stof en de uiterst praktijkgerichte aanpak.

Artikelen over de PDCA cyclus

Deze website heeft de volgende artikelen over de PDCA cyclus beschikbaar om aan te vragen. Vervolgens ontvang je een link waarmee je het artikel direct kunt downloaden. [global name="*PE*40001,40022,40002,20050,40026"] Naast artikelen biedt de kennisbank van Passionned Group ook verschillende boeken aan rond het onderwerp continu verbeteren. Kies een van de boeken uit onderstaande lijst voor meer informatie.

Het grote PDCA onderzoek sluit op 31 maart a.s.

Volgens onderzoek staan kwaliteitscirkels die de organisatieresultaten verbeteren hoog op de agenda. De vraag rijst dan ook in welke mate kwaliteitscirkels consistent worden toegepast binnen organisaties en hoe ze daarmee succesvoller kunnen zijn. Passionned Group heeft daarom in samenwerking met Kwaliteit in Bedrijf en Finance & Control een onderzoek ingesteld om meer inzicht en kennis te verkrijgen omtrent de succesfactoren van deze verbetermethodieken, zoals de PDCA-cirkel. Aan het onderzoek deden tot nu toe 112 organisaties, waaronder grotere als kleinere organisaties, mee.

Nieuwsbrief PDCA - januari 2012

De PDCA is zo oud als de weg naar Rome. Tenminste zo lijkt het. Dr. Deming bracht de magische cyclus in de jaren vijftig van de vorige eeuw tot leven en sindsdien kan de PDCA cyclus rekenen op een grote bekendheid. De vraag moet worden opgeworpen of de grote bekendheid van PDCA zich ook heeft vertaald in daadwerkelijke toepassing ervan in organisaties en of enorme kracht van dit oermodel ook wordt benut.

Heeft de PDCA cyclus Dell de das omgedaan?

Elke week belichten we een branche hoe die omgaat met de PDCA cyclus. In dit derde artikel gaan we in op resultaten van recent onderzoek van de branche Handel en reparatie en meer specifiek het bedrijf Dell. Binnen deze branche worden kwaliteitscirkels relatief beperkt (expliciet) gebruikt ten opzichte van andere branches zoals industrie en gezondheidszorg. Wel worden veel (informatie)logistieke concepten toegepast, waar kwaliteit ongetwijfeld een aandeel in heeft.

Nieuwsbrief PDCA maart 2011

“Ik ga naar huis met een hoop energie” was één van de reacties op de laatste PDCA workshop. En dat terwijl het toch een intensieve dag is geweest. Alle deelnemers reageerden zeer positief op de PDCA workshop van maart. De formule om meerdere mensen ervaringen te laten delen is een succes. Het is een prikkelende, open en stimulerende manier om zo focus te geven en te krijgen. En die focus is belangrijk. Focus begint met de drie wetten van waarneming:

Banken en verzekeraars 12% PDCA proof

Elke week belichten we een branche hoe die omgaat met de PDCA cyclus. In dit tweede artikel gaan we in op resultaten van recent onderzoek van de branche financiële instellingen. Binnen deze branche zijn kwaliteitscirkels niet onbekend. Er wordt ook relatief veel gewerkt met Lean en Six Sigma. Maar maakt deze sector de PDCA cyclus ook rond? In het onderzoek zijn 266 organisaties meegenomen die meer dan 250 FTE's hebben. Een dwarsdoorsnede van de branche 'Banken, verzekeraars en financiële instellingen' geeft het volgende beeld over de PDCA.

Gezondheidszorg 10% PDCA proof

Elke week belichten we een branche hoe die omgaat met de PDCA cyclus. In dit eerste artikel gaan we in op resultaten van recent onderzoek binnen de gezondheidszorg. Binnen die sector is de PDCA cyclus niet onbekend. De HKZ certificering stelt het verplicht, maar lukt het zorginstellingen om de cyclus draaiende te krijgen? In het onderzoek zijn 266 organisaties meegenomen die meer dan 250 FTE's hebben. Een dwarsdoorsnede van de branche gezondheidszorg geeft het volgende beeld over het toepassen van PDCA en de 4 stappen.

Brand in Moerdijk en de PDCA cyclus

De brand in Moerdijk en alle vragen over de afhandeling daarvan is een goed voorbeeld van waar de PDCA cyclus tot zijn recht komt. De brand in Moerdijk leidt tot vragen over de regelgeving voor risicovolle bedrijven en het toezicht daarop. Surfend over het internet kwam ik terecht bij de site van het BRZO. Het BRZO integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding in één juridisch kader. Dit deel besteedt aandacht aan de samenhang tussen de verschillende wet- en regelgeving en zet uiteen wie het bevoegde toezichthoudende en handhavende gezag is, welke vergunningen belangrijk zijn, welke regels gelden, welke maatregelen BRZO-bedrijven moeten treffen en wanneer er sancties plaatsvinden. Van te voren goed inrichten is het motto. Denk aan de PDCA cyclus.

Nieuwsbrief PDCA cyclus December 2010

Het einde van het jaar nadert en dat is een mooi moment voor een terugblik en blik in de toekomst. Evalueren, bijsturen en nieuwe plannen maken, ofwel het toepassen van de PDCA cyclus. Afgelopen jaar hebben we met Passionned de hernieuwde belangstelling voor de meerwaarde van de PDCA cyclus ondervonden. Actuele artikelen zijn geschreven, de workshops PDCA zijn uitermate succesvol verlopen en ook hebben we bij verschillende opdrachtgevers de ‘ijzeren combinatieformule: KPI’s, gedrag en processen’ weten vorm te geven.

Zo oud als de weg naar Rome

Vorige week kwam ik een oud-collega tegen en vertelde hem dat we met Passionned Group de workshop PDCA cyclus weer aan het organiseren zijn voor januari 2011. Zijn eerste reactie was ‘PDCA cyclus, maar dat is toch zo oud als de weg naar Rome?’ Toen ik vervolgens vertelde hoe de deelnemers reageren en waar ze het allemaal voor kunnen gebruiken, raakte hij geïnteresseerd. ‘Maar dat is wél uniek’, was zijn reactie toen ik hem vertelde dat de workshop een combinatie is van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI"s), processen en gedrag. ‘En dat zit allemaal in één dag?’ was zijn volgende vraag. ‘Ja, het is een intensieve dag waarin je een hoop nieuwe informatie krijgt’ was mijn reactie.

De PDCA cyclus in het financiële zorgproces

Steeds meer organisaties hebben de afgelopen jaren de financiële situatie en de bedrijfsprocessen kritisch geanalyseerd. Zo ook een zorginstelling voor verpleeg- en verzorgingshuizen waar de leidraad voor 2010 met name lag op het beheersbaar maken van de financiële situatie. Oorzaak van deze nieuwe focus is de veranderende financieringsstructuur. Deze is niet meer gebaseerd op het aantal aanwezige bedden aan de inkomstenkant, maar bestaat door de verandering van de overheidsregels uit inkomsten die gebaseerd zijn op het aantal cliënten, het aantal behandelingen en hun zorgbehoefte, de zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) en de ZorgZwaartePakketten (ZZP's).

De kracht van de PDCA cyclus

De PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act) is een model uit de jaren ‘30. Ondanks vele nieuwe en aansluitende methoden staat het model nog steeds recht overeind. Maar waarom was dit krachtige model een voorbeeld voor vele andere modellen. En waarom dient het nog steeds als inspiratiemiddel en toepassingsmodel? Er bestaan diverse procesverbetermethoden, waar onder die van Lean, Six Sigma, Total Productive Maintenance (TPM) en European Foundation for Quality Management (EFQM). Waar de modellen vandaan komen en wat de kern is van de diverse modellen kun je zien bij procesmanagement onder aanverwante thema's. Toch zijn ze allemaal gerelateerd aan de PDCA cyclus van Deming. Je zou kunnen zeggen dat ze allemaal een aanpassing zijn op dit ‘oermodel’.

PDCA cyclus laat bedrijfsresultaten stijgen

Onderzoek onder bijna vierhonderd organisaties laat zien dat de alom bekende PDCA cyclus (plan-do-check-act) cruciaal is om betere bedrijfsresultaten te boeken. Niet alleen kunnen hierdoor winstmarges verbeteren en werkvoorraden drastisch verminderen, ook kan de klanttevredenheid toenemen. Deze kwaliteitscirkel van dr. Deming blijkt nu het fundament te zijn om met stuurinformatie en kritieke prestatie-indicatoren groot succes te kunnen boeken.

PDCA cyclus zeer kritisch voor hogere prestaties

Op 20 mei 2010 organiseert Passionned Group een interactieve sessie voor managers, bestuurders en geïnteresseerden over de PDCA cyclus. Uit recent grootschalig onderzoek onder bijna vierhonderd organisaties komen vier PDCA factoren naar voren die zeer kritisch blijken voor betere organisatieprestaties. Factoren die elke manager zou moeten kennen. De PDCA cyclus is een regelkringprincipe voor (proces)besturing en bestaat uit de stappen Plan Do Check Act. De PDCA cyclus is gedeeltelijk het werk van William Edwards Deming, die zijn kwaliteitscirkel grotendeels gebaseerd heeft op de verbetercirkel van Shewhart.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met data analytics of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & specialist in continu verbeteren

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15