Blog over slim verbeteren

Slim verbeteren: pagina 4 van 4


Blog over Slim verbeteren: pagina 4 van 4
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

Dit is de blog van de datagedreven verbeterconsultants van de Passionned Group over continu verbeteren en slimme organisaties. Je vindt hier verschillende artikelen over meten, gedrag, kwaliteit, leiderschap en procesoptimalisatie. Bestel ook ons boek ‘De intelligente organisatie’ (6e druk) of De wendbare organisatie (2016).

Binnenvaartbedrijven winnen voor het eerst Lean & Green Award

De Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale (NPRC) en de Overmeer Transport Group hebben 19 mei een Lean & Green Award gewonnen. Ook Inland Terminal Veghel won er een. Het is voor het eerst dat in de binnenvaart actieve bedrijven deze prijs winnen. Tientallen wegvervoerders, waaronder De Rooy en Vos Logistics (o.a. LNG-trucks) gingen hen voor, net als ladingaanbieders Jumbo, Heinz, Mars, Coca Cola en V&D.

Van Informatie Technologie naar Business Technologie

Het is geen nieuws te melden dat alle grote organisaties momenteel snel veranderen. Dagelijks zien we trends van ontslagen, andere visies, andere doelstellingen, markten die veranderen en ga maar door. Veranderen is de meest stabiele factor op dit moment. Vernieuwing, snelheid, flexibiliteit en inspelen op de veranderende markt zijn cruciale factoren.

Er is behoefte aan een snellere ‘time to market’, andere producten en diensten die beter passen bij dit moment. Maar snel moeten inspelen op nieuwe ontwikkelingen als sociale media, verkoop via internet en de explosieve groei van data heeft ook een keerzijde. Want hoe houd je als organisatie alles onder controle en hoe weet je dat het goed zit?

Management Update: projectmanagement en performance – 26 mei 2011

Op donderdag 26 mei 2011 organiseert Passionned Group de Management Update over projectmanagement en performance. Bernard Vuijk, voorzitter van de interessegroep competenties van het IPMA-NL en consultant bij Passionned Group, en Peter Storm, hoogleraar Bedrijfs- en Bestuurswetenschappen aan de Open Universiteit Nederland en managing director van Kennis&Co, zullen tijdens de bijeenkomst twee prikkelende presentaties geven over projectmanagement en performance, sturen op soft skills en hoe je succes kunt behalen met mensen samen.

Nieuwsbrief PDCA maart 2011

“Ik ga naar huis met een hoop energie” was één van de reacties op de laatste PDCA workshop. En dat terwijl het toch een intensieve dag is geweest. Alle deelnemers reageerden zeer positief op de PDCA workshop van maart.

De formule om meerdere mensen ervaringen te laten delen is een succes. Het is een prikkelende, open en stimulerende manier om zo focus te geven en te krijgen. En die focus is belangrijk. Focus begint met de drie wetten van waarneming:

Heeft de PDCA cyclus Dell de das omgedaan?

Elke week belichten we een branche hoe die omgaat met de PDCA cyclus. In dit derde artikel gaan we in op resultaten van recent onderzoek van de branche Handel en reparatie en meer specifiek het bedrijf Dell. Binnen deze branche worden kwaliteitscirkels relatief beperkt (expliciet) gebruikt ten opzichte van andere branches zoals industrie en gezondheidszorg. Wel worden veel (informatie)logistieke concepten toegepast, waar kwaliteit ongetwijfeld een aandeel in heeft.

Banken en verzekeraars 12% PDCA proof

Elke week belichten we een branche hoe die omgaat met de PDCA cyclus. In dit tweede artikel gaan we in op resultaten van recent onderzoek van de branche financiële instellingen. Binnen deze branche zijn kwaliteitscirkels niet onbekend. Er wordt ook relatief veel gewerkt met Lean en Six Sigma. Maar maakt deze sector de PDCA cyclus ook rond?

In het onderzoek zijn 266 organisaties meegenomen die meer dan 250 FTE’s hebben. Een dwarsdoorsnede van de branche ‘Banken, verzekeraars en financiële instellingen’ geeft het volgende beeld over de PDCA.

Gezondheidszorg 10% PDCA proof

Elke week belichten we een branche hoe die omgaat met de PDCA cyclus. In dit eerste artikel gaan we in op resultaten van recent onderzoek binnen de gezondheidszorg. Binnen die sector is de PDCA cyclus niet onbekend. De HKZ certificering stelt het verplicht, maar lukt het zorginstellingen om de cyclus draaiende te krijgen?

In het onderzoek zijn 266 organisaties meegenomen die meer dan 250 FTE’s hebben. Een dwarsdoorsnede van de branche gezondheidszorg geeft het volgende beeld over het toepassen van PDCA en de 4 stappen.

Brand in Moerdijk en de PDCA cyclus

De brand in Moerdijk en alle vragen over de afhandeling daarvan is een goed voorbeeld van waar de PDCA cyclus tot zijn recht komt. De brand in Moerdijk leidt tot vragen over de regelgeving voor risicovolle bedrijven en het toezicht daarop.

Surfend over het internet kwam ik terecht bij de site van het BRZO. Het BRZO integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding in één juridisch kader. Dit deel besteedt aandacht aan de samenhang tussen de verschillende wet- en regelgeving en zet uiteen wie het bevoegde toezichthoudende en handhavende gezag is, welke vergunningen belangrijk zijn, welke regels gelden, welke maatregelen BRZO-bedrijven moeten treffen en wanneer er sancties plaatsvinden. Van te voren goed inrichten is het motto. Denk aan de PDCA cyclus.

Management Update: Good to great – 7 april 2011

Wie kent zijn werk ‘Good to great’ niet? Al jaren voert het boek de bestsellerlijsten aan. In deze Management Update geeft dr. Bart Eikelenboom, universitair docent aan Nyenrode Universiteit en strategie consultant bij Passionned Group een praktijkgerichte lezing over “De echte betekenis van ‘Good to great’ van Jim Collins”. Hij zal uitleg geven over en zijn visie geven op het onderzoek, wat de valkuilen zijn en wat u kunt doen om ‘great’ en ‘intelligent’ te worden. Een management update die wij u van harte kunnen aanbevelen.

Management Update: het brein om zorg slimmer te maken – 3 maart 2011

Op donderdag 3 maart 2011 organiseert Passionned Group een Management Update over slimmere zorg, domotica en de uitgangspunten van intelligente organisaties. Rob Adolfsen, voormalig bestuursvoorzitter Agis, zal een prikkelende presentatie geven over zijn visie en zijn praktijkervaring. Tevens zal Daan van Beek een live demonstratie geven van een recent projectresultaat bij een zorginstelling. Bestuurservaring en –visie ziet u zo direct doorvertaald in een praktijkvoorbeeld.

Nieuwsbrief PDCA cyclus December 2010

Het einde van het jaar nadert en dat is een mooi moment voor een terugblik en blik in de toekomst. Evalueren, bijsturen en nieuwe plannen maken, ofwel het toepassen van de PDCA cyclus.

Afgelopen jaar hebben we met Passionned de hernieuwde belangstelling voor de meerwaarde van de PDCA cyclus ondervonden. Actuele artikelen zijn geschreven, de workshops PDCA zijn uitermate succesvol verlopen en ook hebben we bij verschillende opdrachtgevers de ‘ijzeren combinatieformule: KPI’s, gedrag en processen’ weten vorm te geven.

Youp en de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus

Afgelopen weken is Youp van het Hek in de belangstelling geweest over de problemen bij callcenter van T-mobile. Dit is illustratief voor veel problemen die grote organisaties hebben bij contacten met klanten. Een aantal lessen kunnen wel getrokken worden als we de klachten van klanten goed onder loep nemen.

Allereerst kan iedere klacht beschouwd worden als een uitdaging om de dienstverlening continu te verbeteren. Een goed moment weer opnieuw de Plan-Do-Check-Act cyclus onder de loep te nemen. Overigens is het nu het einde van het jaar en dat is voor veel organisaties al een goed moment om te gaan evalueren.

Zo oud als de weg naar Rome

Vorige week kwam ik een oud-collega tegen en vertelde hem dat we met Passionned Group de workshop PDCA cyclus weer aan het organiseren zijn voor januari 2011.

Zijn eerste reactie was ‘PDCA cyclus, maar dat is toch zo oud als de weg naar Rome?’ Toen ik vervolgens vertelde hoe de deelnemers reageren en waar ze het allemaal voor kunnen gebruiken, raakte hij geïnteresseerd.

‘Maar dat is wél uniek’, was zijn reactie toen ik hem vertelde dat de workshop een combinatie is van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI”s), processen en gedrag. ‘En dat zit allemaal in één dag?’ was zijn volgende vraag. ‘Ja, het is een intensieve dag waarin je een hoop nieuwe informatie krijgt’ was mijn reactie.

Branche wil checklist AMC in richtlijnen operaties

De checklist die chirurgen van het AMC in Amsterdam hebben ontwikkeld om de zorg rond operaties te verbeteren, wordt opgenomen in de richtlijnen die chirurgen en anesthesiologen hanteren. Dat meldden de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Orde van Medisch Specialisten donderdag.

De AMC-onderzoekers hebben de procedure, waarin precies beschreven staat aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voor een patiënt naar de volgende stap in het behandeltraject mag, getest in zes ziekenhuizen. De sterfte rond operaties bleek met de helft te verminderen. De wetenschappers publiceerden hun bevindingen donderdag in het gezaghebbende vaktijdschrift New England Journal of Medicine.

Nokia erkent productieprobleem

Nokia heeft toegegeven dat er een probleem is opgetreden in het productieproces van de Nokia N8. Hierdoor zou ‘een klein deel’ van de gebruikers problemen hebben met het opstarten van het toestel. Ook schakelt de telefoon zichzelf uit.

Dat verklaarde Nokia-topman Niklas Savander onlangs. De afgelopen weken doken er meldingen op in verschillende fora. Daaruit bleek dat de Nokia N8 een aantal weken na aanschaf zichzelf automatisch uitschakelt en vervolgens niet meer aan wil gaan.

Procesmanagement en duurzaam investeren

Duurzaam innoveren is niet alleen iets voor grote bedrijven. Ook midden- en kleinbedrijven zoeken en vinden mogelijkheden om duurzaamheid te integreren in de organisatie.

Duurzaam innoveren levert deze bedrijven direct voordeel op. Ze vergroten zo hun concurrentiekracht, verlagen de (productie)kosten en verbeteren sociale en milieuprestaties. Dit blijk uit het onderzoek van Hilke Bos-Brouwers waarop zij 8 september promoveerde aan de Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde.

De PDCA cyclus in het financiële zorgproces

Steeds meer organisaties hebben de afgelopen jaren de financiële situatie en de bedrijfsprocessen kritisch geanalyseerd. Zo ook een zorginstelling voor verpleeg- en verzorgingshuizen waar de leidraad voor 2010 met name lag op het beheersbaar maken van de financiële situatie.

Oorzaak van deze nieuwe focus is de veranderende financieringsstructuur. Deze is niet meer gebaseerd op het aantal aanwezige bedden aan de inkomstenkant, maar bestaat door de verandering van de overheidsregels uit inkomsten die gebaseerd zijn op het aantal cliënten, het aantal behandelingen en hun zorgbehoefte, de zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) en de ZorgZwaartePakketten (ZZP’s).

Zorgen voor zorg

De komende decennia zal de bevolking steeds verder vergrijzen. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van de zorg en daarmee voor de vraag naar personeel. Dit geldt zeker voor de sector verpleging en verzorging (thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen).

In het rapport van 14 september 2010 van het Sociaal en Cultureel Planbureau worden de gevolgen voor de personeelsinzet van het toenemende zorggebruik tot 2030 in kaart gebracht. Basis hiervoor is de recente SCP-raming van het gebruik van de verpleging en verzorging. Een van de conclusies is dat de personeelsvraag naar verwachting zal toenemen met 1,2% per jaar, van 220.000 fte in 2005 tot 300.000 fte in 2030. Dit is minder snel dan in het verleden.

De kracht van de PDCA cyclus

De PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act) is een model uit de jaren ‘30. Ondanks vele nieuwe en aansluitende methoden staat het model nog steeds recht overeind. Maar waarom was dit krachtige model een voorbeeld voor vele andere modellen. En waarom dient het nog steeds als inspiratiemiddel en toepassingsmodel?

Er bestaan diverse procesverbetermethoden, waar onder die van Lean, Six Sigma, Total Productive Maintenance (TPM) en European Foundation for Quality Management (EFQM). Waar de modellen vandaan komen en wat de kern is van de diverse modellen kun je zien bij procesmanagement onder aanverwante thema’s. Toch zijn ze allemaal gerelateerd aan de PDCA cyclus van Deming. Je zou kunnen zeggen dat ze allemaal een aanpassing zijn op dit ‘oermodel’.

Deutsche Post/DHL wint European Process Excellence Award

Met het DHL First Choice programma heeft dit jaar Deutsche Post/DHL de European Process Excellence Award gewonnen. Deze prijs wordt ieder jaar verleend door Six Sigma & Process Excellence IQ, een divisie van The International Quality and Productivity Center (IQPC).

In Londen ontving Holger Winklbauer, Executive Vice President First Choice, samen met zes teamleden, deze prestigieuze award. Holger Winklbauer: “Ik ben heel trots op het behalen van de IQPC Award. We hebben ons uniek kunnen onderscheiden tussen 30 genomineerde bedrijven met indrukwekkende ervaringen op het gebied van procesverbetering. Onze onderscheidende factoren waren de snelheid waarin we de First Choice methodiek kunnen uitrollen over de hele DHL groep. Nu is het moment om deze unieke infrastructuur nog meer te gebruiken om een significant verschil te maken voor onze klanten.”

Specialisten: ranglijst beste zorg is mislukt

Pogingen om de kwaliteit van de zorg in ziekenhuizen zichtbaar te maken voor patiënten zijn op niets uitgelopen. Daardoor zal het nog jaren duren voordat duidelijk is waar ze het best terecht kunnen voor een specifieke aandoening. Dit schrijft het Nederlands Dagblad.

In 2007 zijn alle partijen in de zorg met elkaar in overleg gegaan om kwaliteitsnormen vast te leggen. Dat zou moeten leiden tot een lijst met kwaliteitscriteria en indicatoren van tachtig behandelingen in ziekenhuizen. Volgens de specialisten lijkt hiervan weinig tot niets terecht te zijn gekomen.

Kwaliteit klachtafhandeling energiebedrijven enigszins beter

De kwaliteit van de klachtenafhandeling bij energiebedrijven is de afgelopen jaren licht verbeterd, maar nog steeds onvoldoende. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs door de NMa bekend gemaakt. Gemiddeld scoren energiebedrijven op dit moment een 5.4 ten opzichte van twee jaar geleden een 5.2.

Voor het onderzoek zijn tweeduizend consumenten ondervraagd. In het onderzoek zijn de volgende aspecten naar voren gekomen: de termijn waarin klachten werden afgehandeld verbeterde met 0.1 punt; de klantvriendelijkheid steeg met 0.1 naar een score van 6.4; de zorgvuldigheid steeg met 0.2 naar 5.0.

Instituut voor kwaliteit gezondheidszorg

Het demissionaire kabinet heeft vrijdag ingestemd met de plannen van minister Ab Klink (Volksgezondheid) voor het instituut dat de kwaliteit van de zorg moet vergroten en tegelijk moet voorkomen dat onnodig kosten worden gemaakt. De nieuwe organisatie moet de ontwikkeling van richtlijnen bevorderen en gaat resultaten over de zorg openbaar maken, bijvoorbeeld het percentage infecties na een operatie of de sterftecijfers.

Managementboek ‘De intelligente organisatie’ beleeft 3e druk

Het managementboek ‘De intelligente organisatie’ beleefde donderdag 20 mei jl. in Stadion Galgenwaard zijn presentatie van de 3e, geheel herziene, druk. Daan van Beek, auteur van het boek en directeur bij Passionned Group, sprak diezelfde middag voor een groep managers en bestuurders over: “de vier managementprincipes die elke manager zou moeten kennen en ten uitvoer zou kunnen brengen.”

De wereld is in de afgelopen vier jaar behoorlijk veranderd. Een mondiale financiële crisis joeg in 2008 als een tornado over de wereld en zorgde voor een stroom aan winstwaarschuwingen en faillissementen. “Meer dan ooit hebben bedrijven betrouwbare stuurinformatie en -klantinformatie nodig om de risico’s in te dammen en ondertussen de kansen te pakken die waardevol zijn. Maar het gaat om meer: het ontwikkelen van een collectief denkvermogen en een uitgekiende sociale infrastructuur zodat de intelligente organisatie kan beklijven” aldus Van Beek bij de presentatie van de 3e druk.

Gaat de kwaliteit in de zorg naar beneden?

Menzis heeft vorige week het rapport ‘Werken in de zorg 2010’ uitgebracht, gebaseerd op een nationale enquête. In de samenvatting komt naar voren dat medewerkers in de zorg niet positief zijn over de toekomst. Bijna 2/3 verwacht dat binnen nu en vier jaar de kwaliteit van de zorg afneemt.

De belangrijkste reden zijn te weinig geld voor de zorg, te hoge werkdruk en te veel administratie. Zo wordt aangegeven dat “Opvallend is dat zorgverleners veel tijd kwijt zijn aan hun administratie. Negen op de tien mensen in het onderzoek werkt als uitvoerende in de gezondheidszorg. Toch besteden zij 40 procent van hun tijd aan administratieve taken”. En dus: blijft er maar 60 procent van de tijd over voor de zorg.

Bent u slimmer dan de concurrent? Benchmark het nu!

Het Nationaal Onderzoek BI is het grootste Intelligence onderzoek allertijden en biedt u de mogelijkheid uw organisatie kosteloos te benchmarken op (Business) Intelligence en goede stuurinformatie. Ook in 2010 onderzoekt Passionned Group* opnieuw hoe slim organisaties zijn en wat de kritieke succesfactoren voor excellente prestaties zijn.

Als u de vragenlijst invult ontvangt u direct, kosteloos op maat gesneden advies, een gedetailleerde benchmark van uw score ten opzichte van uw branchegenoten op verschillende dimensies en maakt tegelijk kans op de Business Intelligence Awards**. Ontdek hoe uw organisatie zich verhoudt in vergelijking met andere organisaties in uw branche op Intelligence gebied!

PDCA cyclus zeer kritisch voor hogere prestaties

Op 20 mei 2010 organiseert Passionned Group een interactieve sessie voor managers, bestuurders en geïnteresseerden over de PDCA cyclus.

Uit recent grootschalig onderzoek onder bijna vierhonderd organisaties komen vier PDCA factoren naar voren die zeer kritisch blijken voor betere organisatieprestaties. Factoren die elke manager zou moeten kennen.

De PDCA cyclus is een regelkringprincipe voor (proces)besturing en bestaat uit de stappen Plan Do Check Act. De PDCA cyclus is gedeeltelijk het werk van William Edwards Deming, die zijn kwaliteitscirkel grotendeels gebaseerd heeft op de verbetercirkel van Shewhart.

De grootste impact komt van beslissers buiten uw organisatie!

In vrijwel elke bedrijfstak zijn er slachtoffers gevallen als gevolg van de economische crisis. Geheel voorspelbaar volgens het Keynesiaanse model overigens, want door lastig te verkrijgen krediet slinkt het werkkapitaal en kunnen bedrijven uitgeven en investeren. Dat leidt tot uitval van de vraag bij toeleveranciers, die op hun beurt weer in de problemen raken. Dit scenario speelt zich af in vrijwel iedere branche en op elk niveau in de waardeketen, waardoor het effect op de gehele economie als versterkt doorwerkt.

PDCA cyclus laat bedrijfsresultaten stijgen

Onderzoek onder bijna vierhonderd organisaties laat zien dat de alom bekende PDCA cyclus (plan-do-check-act) cruciaal is om betere bedrijfsresultaten te boeken. Niet alleen kunnen hierdoor winstmarges verbeteren en werkvoorraden drastisch verminderen, ook kan de klanttevredenheid toenemen. Deze kwaliteitscirkel van dr. Deming blijkt nu het fundament te zijn om met stuurinformatie en kritieke prestatie-indicatoren groot succes te kunnen boeken.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met blog over slim verbeteren of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & specialist in continu verbeteren

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15