Blog over slim verbeteren
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken, dashboards, KPI's, continu verbeteren, algoritmes, Artificial Intelligence en BI. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie.

Slim verbeteren: pagina 2 van 3

Blog over Slim verbeteren: pagina 2 van 3

Dit is de blog van de datagedreven verbeterconsultants van de Passionned Group over continu verbeteren en slimme organisaties. Je vindt hier verschillende artikelen over meten, gedrag, kwaliteit, leiderschap en processen. Bestel ook ons boek ‘De intelligente, datagedreven organisatie’ (compleet herziene druk) of De wendbare organisatie (2016).

Stop het veroordelingscircus!

Heb je al je beoordelings- en functioneringsgesprekken achter de rug? Tijdens coachingsgesprekken hoor ik hier veel klachten over. De hoeveelheid tijd en administratie is een probleem. Het is lastig om subjectieve oordelen te vermijden. En het levert vaak spanningen en frustraties op. Daarbij is er tijdelijk meer oog voor de problemen van vroeger in plaats van de uitdagingen van nu.

Het zijn geluiden die ik regelmatig tegenkom en meemaak. Een jaarlijkse rituele dans waarin medewerkers, HRM-ers en managers elkaar gevangen houden. Om maar niet te spreken van de formulieren en systemen die ze dan vervolgens moeten bijwerken. En zo houden we elkaar aan het werk. Maar wat levert het op?

Gemeente Rotterdam: van heel veel platte data naar inzicht naar werk

Het hoort bij grote gemeenten: veel werkzoekenden met recht op uitkering. Maar wie zijn die mensen? Waar wonen ze? Hoe bewegen deze mensen zich binnen de gemeentelijke organisatie? Hoe ligt de verhouding tussen inspanning en het rendement? Hoe krijg je ze weer aan het werk? Is er sprake van recidivisten, en zo ja, zijn het er veel? Op die vragen wilde de Gemeente Rotterdam graag een antwoord.

Rotterdam telt als grote stad een flink aantal werkzoekenden met recht op uitkering. Die blijken zich met name in Rotterdam-Zuid te bevinden. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en het Programma Jeugdwerkloosheid sprak daarom de wens uit om door middel van informatiegestuurd werken de route van burgers door het sociale domein in kaart te brengen. Mark de Kort, business intelligence-projectleider, development manager en consultant bij Passionned Group, werd gevraagd daarbij te helpen. Hij vertelt wat er de afgelopen anderhalf jaar bereikt is.

Concurreren met Lean processen

De accountancybranche staat onder druk. Deze laat al jaren een dalende performance zien. Het brancheonderzoek van bijvoorbeeld de Rabobank ‘Accountancy – Toekomstige investeringen drukken resultaat’ schetst:

Concurrentie op prijs neemt toe en omzetten staan meer en meer onder druk
Toenemende kwaliteitseisen en verscherpt toezicht vergen extra investeringen
Digitalisering wordt een belangrijke randvoorwaarde voor de basisdienstverlening.

Bespaar tijd en geld met feedback in overleg

We overleggen wat af met elkaar in onze poldersamenleving. Zo heeft de Vergaderbarometer uitgevoerd door Synovate/Interview NSS al in 2007 aangetoond dat we met elkaar voor 60 miljard per jaar vergaderen. Hierbij gaf zelfs 44% aan dat zij de helft of meer van de vergaderingen niet nuttig vinden. Maar doen we dat overleggen dan ook effectief? Of is de vergadering een bron van irritatie. Halen we met elkaar eruit wat er in zou moeten zitten? Hoe gaan we met de tijd, kennis en ieders bijdrage om? Wat is er eigenlijk nodig om constructief met elkaar aan de slag te gaan?
De standaardvraag

Sneller leren en doen met Kaizens

Organisaties hebben vaak de neiging in dezelfde valkuilen te stappen als het gaat om het snel aanpassen, veranderen of wijzigen van werkwijzen om de resultaten te verbeteren. Er wordt veel tijd gespendeerd aan plannen maken en het plan zelf ziet er vaak degelijk en compleet uit. Met zorg hebben zich verschillende interne en externe adviseurs zich over de aanpak en het plan gebogen en tot slot hebben managers input gegeven op de inhoud als het gaat om het verifiëren van de juiste analyses, oplossingen en randvoorwaarden voor de implementatie. Allemaal tijd en energie die te rechtvaardigen valt. Maar is er al werkelijk wat gebeurd?
De Lean aanpak

Lean: Doen wat werkt!

Het is 25 jaar geleden dat de wereld de term Lean Thinking leerde kennen via de publicatie van het boek The Machine that Changed the World. Sindsdien is Lean bekend als een bewezen en effectieve strategie voor het verbeteren van bedrijfsresultaten. Maar wel als een filosofie of ‘way of life’ en niet als een methode of korte termijn actie.

De meeste Lean verbeterprogramma’s leiden tot grote of kleinere verbeteringen. Veel organisaties hebben nog moeite om de Lean transformatie door te maken en een echte doorbraak te realiseren.

Ontwerpen van complexe en dynamische processen

Je bedrijfsomgeving wordt steeds complexer en je informatiebehoeften worden fijnmaziger. Medewerkers willen meer regie over hun eigen werk en nieuwe IT mogelijkheden zoals cloud en big data toepassingen eisen strategische aanpassingen. Dat vraagt in toenemende mate flexibiliteit en wendbaarheid in afstemming op de omgeving. Hiervoor is een meesterschap nodig in andere vormen van denken en uitvoeren om de inrichting van de bedrijfsvoering om deze complexiteit inzichtelijk te maken. Processen worden daarmee dynamischer en complexer.

Beter presteren door feedback te geven

Hoe bespreek je nu effectief de resultaten in een team of organisatie?
Wat is de volgende stap na het opleveren van het rapport?
Wat is er voor nodig om met elkaar vervolgstappen te kunnen bespreken?

We herkennen en hopelijk erkennen inmiddels de bepalende rol van feedback in het continu blijven verbeteren van prestaties. Uit ons onderzoek blijkt zelfs dat organisaties betere financiële resultaten behalen met een bedrijfscultuur waar feedback geven en ontvangen gemeengoed is. Zie ons ‘Onderzoek: de kracht van continu verbeteren’.

Wat is lean? Lean: methode of filosofie?

Lean is een managementfilosofie die de kwaliteit van het werk voor je klanten en medewerkers vergroot. Hoe? Door verspillingen te elimineren uit processen. Zaken die geen toegevoegde waarde leveren in de ogen van de klant. Lean is populair, logisch want er zijn niet veel andere bewezen methoden die focussen op de klant, efficiencyverbetering én mogelijkheden in zich hebben om ‘van onderop’ te veranderen.

Continu verbeteren: van virus naar DNA

Er bestaan veel methodes, tools en inzichten als het gaat om continu verbeteren. Maar zelden worden deze met inzichten uit de wetenschap en praktijk gecombineerd. Te vaak kom ik nog tool- en taakgerichte implementaties tegen van bijvoorbeeld Lean, PDCA, Kaizen, Agile, Scrum, BPM, Procesmanagement en al het andere moois wat verbetermethoden en –filosofieën ons te bieden hebben.

Om nog maar niet te spreken van de vele kwaliteitsmanagementsystemen die organisaties als kip zonder kop neerzetten en bijhouden. Met grote negatieve gevolgen van dien. Resultaat blijft uit en vervolgens gaat men ‘gewoon’ weer aan het werk of nog erger ze, draaien implementaties terug. Daarnaast neemt de motivatie af omdat de systemen en methoden afleiden van het ‘gewone’ werk (denk aan de zorgsector).

De 5 Lean Trends van 2017

Aan de ene kant zijn er organisaties die al een tijd geleden begonnen zijn met de invoering van Lean. Ze zijn elke dag weer op zoek naar nieuwe “Lean kansen”. Aan de andere kant zie je organisaties die net beginnen, zoals in de zorg. Ze zijn bezig met experimenten en de maken de eerste resultaten mee.

Voor de eerste groep wat meer ervaren organisaties leren wij uit de praktijk dat ze nog jaren verder kunnen verbeteren op basis van de Lean filosofie. Lean kent veel aspecten en lagen waarvan er vele onontgonnen blijven. Bijvoorbeeld het toepassen van 5S op de werkomgeving verslapt vaak. Ook de aandacht voor het meten van kleinere verbeteringen maar ook de grotere Kaizens neemt vaak af. Terwijl de organisatie juist de ervaring heeft dat dat allemaal heel krachtig werkt.

‘Lean brengt het beste in iedereen boven’

Passionned Group blijft groeien en werkt continu aan het verbeteren van de dienstverlening. Om een organisatie slimmer te laten werken, zijn de mensen van essentieel belang. Want nadat de processen slimmer zijn ingericht en het ‘Lean’-gedachtengoed is omarmd, moet de nieuwe werkwijze ook in het DNA van de organisatie worden verankerd. Zo moet er geleerd worden om van verticaal horizontaal te gaan denken en doen, en hun teams weer meer in de driver seat te brengen met behulp van informatie die er echt toe doet.

Spiekbriefje voor KPI’s!

Een van de manieren om continue verbetering te verankeren is het werken met KPI’s op de werkvloer. Tijdens de invoering daarvan bij een van onze klanten vroeg een van de teamleden of er een handig overzicht is van de belangrijkste principes rond KPI’s. Ze wilde een spiekbriefje hebben! Hieronder heb ik een paar van de belangrijkste KPI tips & trucs opgeschreven. Er zijn er natuurlijk meer dus als je denkt dat ik iets heb gemist vul dat hieronder bij de reacties aan.

Indicatoren stimuleren tot topprestaties

Louis van Gaal heeft als coach veel gewonnen en gepresteerd. Zijn visie op het verbeteren van sportprestaties vertoont grote analogie met dat van de PDCA-cyclus. “Mijn credo is altijd geweest: analyse, uitvoering, evaluatie. Ik meet zoveel als mogelijk”, aldus Van Gaal. Wat maakt het zo belangrijk om voortdurend te meten? En waarom zou je meer energie in goede KPI’s steken? Hoe belangrijk is het voor jou om met gemeenschappelijke KPI’s en indicatoren te werken op elk niveau in jouw organisatie?

Informatie is pas informatie als de organisatie erdoor verandert

Informatie ‘vertelt’ ons meer over een situatie. Iets dat we nog niet wisten bijvoorbeeld. Informatie kan ook bevestigen of onze veronderstellingen wel of niet kloppen. Dan kunnen we besluiten om actie te nemen met de bedoeling om naar de gewenste situatie toe te sturen.

Ik wist al dat er vanavond een feestje was, maar nu ik hoor dat mijn favoriete band optreedt, besluit ik om er heen te gaan. Gaan of niet-gaan, doen of niet-doen; het zijn simpele keuzen. Besluitvorming is vaak ingewikkelder.

Gemeente Zoetermeer aan de slag met PDCA

Gemeenten zijn bezig een slag te maken naar de burger en ondernemer toe. Centrale vraag daarbij is ‘Hoe kunnen we onze publieke waarde verder vergroten?’ Dit betekent dat effectiviteit, hogere prestaties realiseren, continu verbeteren en innoveren aan belang winnen. Deze competenties zijn voor de gemeente nodig om haar functie in de participatiesamenleving goed aan te kunnen tonen. Kortom, gemeenten moeten nieuwe wegen bewandelen.

Continu meten en verbeteren

Organisaties besteden tegenwoordig veel aandacht aan ‘meten is weten’. Dit vertaalt zich naar omvangrijke rapportages en schitterende dashboards beschikbaar op verschillende soorten ‘mobile devices’. Maar hoe helpt dit jouw organisatie beter presteren?

Op hoeveel signalen kunnen mensen nog gaan reageren?
Wat is de betekenis van een rood of groen lampje?
Wanneer en waarom moet je reageren?

De kracht van procesdenken

Werken met architecturen komt steeds vaker voor. Denk aan bedrijfsarchitecturen, procesarchitecturen, informatie- of applicatiearchitecturen. Daarnaast neemt de vraag naar nieuwe organisatievormen die snel en flexibel kunnen reageren toe. Kunnen deze ontwikkelingen elkaar ontmoeten en versterken? Het denken in processen en het toepassen van procesarchitectuur is hierop een adequaat antwoord. De kracht van procesdenken gaat je vooruit helpen.

Meer flexibiliteit met procesarchitectuur

Werken met architecturen komt steeds vaker voor. Denk hierbij aan bedrijfsarchitecturen, procesarchitecturen of informatie- en applicatiearchitecturen.

Maar kun je procesarchitectuur als oplossing inzetten?
En wat is het nut van procesdenken, procesmanagement en procesarchitectuur voor jouw organisatie?
Hoe bereik je dan meer flexibiliteit met procesarchitectuur?
Bij wat voor beslissingen kan je dit inzetten?

7 tips om meer uit je training te halen

Organisaties kunnen alleen intelligent worden en zijn wanneer er een cultuur bestaat van continu verbeteren, leren én vernieuwen. Passionned Group biedt nu meer dan 10 jaar opleidingen en workshops aan die kennis, vaardigheden en handvatten aanreiken om met jouw organisatie en team te starten met continu verbeteren en vernieuwen.

Hoe haal ik meer uit de training die ik wil gaan volgen?
Wat kan ik hier zelf aan doen?

Slimmer en slagvaardiger met 3 vragen & procesarchitectuur

Deftig verwoord: “Organisaties brengen producten en diensten voort waarmee ze beogen een zinvolle bijdrage te leveren aan het maatschappelijk verkeer”. Onze maatschappij evolueert: technisch, sociaal, cultureel en anderszins. Er ontstaan nieuwe technologieën en nieuwe technische mogelijkheden. En consumenten en bedrijven stellen nieuwe eisen en hebben andere verwachtingen. We zien het om ons heen en kunnen er elke dag over lezen.

Procesoptimalisatie maakt het verschil voor gemeenten

Gemeenten krijgen steeds meer regie over de uitvoering van belangrijke regelingen en wetten. Was jeugdzorg gisteren nog een provinciale taak, op 1 januari 2015 ligt dit op het bord van de gemeente. Ook grote delen van de AWBZ, eerst 100% een taak van de Rijksoverheid, zijn nu verschoven naar de WMO. Bovendien is de gemeente vanaf 1 januari 2015 de partij die de Participatiewet (voor werk en inkomen) uitvoert en de partij die voor passend onderwijs zorgt.

De 5 grootste valkuilen voor PDCA

Veel organisaties hebben steeds meer aandacht voor continu verbeteren en PDCA. Dat is niet zo vreemd. Want met deze zeer krachtige verbetermethodiek realiseer je veel betere prestaties. Dit blijkt uit ons landelijke PDCA-onderzoek. Daarnaast is PDCA in het hart van elk intelligent bedrijf aanwezig. Dat zie je ook terug bij Fietsenwinkel.nl. Zij sleepten onlangs de prestigieuze titel ‘Slimste organisatie van Nederland’ in de wacht.

Meten is weten? Effectief besturen in 3 stappen

Bij veel organisaties houdt het op bij een meetplan. Maar zodra een meetplan met daarin een overzicht van de afspraken over wat er wordt onderzocht en hoe dit gebeurd is afgerond, pas dan kunnen we gaan meten. Dat levert meetgegevens op die op hun beurt worden verwerkt tot indicatorwaarden. Maar om die waarden op zich gaat het natuurlijk niet.

Wat wij met indicatoren werkelijk willen bereiken, is een effectieve besturing van de organisatie. In de Organisatiecockpit branden groene lampjes als alles in orde is. Als een prestatie niet aan de gestelde eisen voldoet, licht een rood lampje op. De indicator geeft het signaal dat er moet worden gehandeld, maar echter niet hoe dat moet gebeuren. Daarvoor moeten we leren de indicatoren te hanteren: hoe bij te sturen als een indicator rood oplicht? Dat bepalen we zelf.

PDCA-workshop als katalysator voor interne veranderingen

In september afgelopen jaar verzorgde mr. Leo Kerklaan van Passionned Group een tweedaagse incompany training op het gebied van PDCA voor 18 medewerkers van NedMag. Initiatiefnemer Aart Vollenhoven is Director Finance & Supply Chain van dit zoutmijnbouwbedrijf uit Veendam. “Ik vind dat we meer routine moeten krijgen in het gestructureerd implementeren van verbeterideeën.”

Voor Aart Vollenhoven waren er twee concrete aanleidingen om een incompany PDCA-training te organiseren. ”Ik vond dat we meer ideeën op tafel moesten krijgen die de efficiency kunnen verbeteren. Daarvoor moet je eerst met elkaar een bepaalde mindset krijgen. Je zult allemaal moeten inzien dat elk verbeteridee eigenlijk een cadeautje voor onszelf is.

De 5 grootste KPI-blunders

De 10 Gouden Regels van de Lean Manager

Het management speelt een cruciale rol voor het welslagen van Lean. De Lean manager toont respect en geeft vertrouwen aan de Lean medewerker. Zij krijgen ruimte om te experimenteren, om nieuwe processtappen of aanpassingen ter verbetering van het resultaat uit te proberen. Dat gaat niet altijd direct goed. Fouten maken mag, want daar leert de organisatie van.

De 10 Gouden Regels
Het Centrum voor Leiderschap onderscheidt 10 Gouden Regels voor de Lean manager. Maar is elke manager eigenlijk niet een Lean manager? De 10 gouden regels hieronder onderschrijven deze retorische vraag:

Case Optimaload: informatieplan voor het primaire proces

Tot nu toe hebben we vooral onderdelen van het primaire proces gemodelleerd. Bij de case Edukans was dat bijvoorbeeld het proces ‘verzorgen tentamens’. Nu zijn we zover dat we het complete primaire proces willen modelleren.

Dan moet je, behalve het verloop van de processen, ook de bijdragers en hun relatie met de deelprocessen aangeven. En de relatie met de omgeving zoals klanten, toeleveranciers en overheid. Als je een informatieplan maakt voor het primaire proces, krijg je ook de afdelingen als actoren in beeld.

Bepaal regelkringen voor correctie of preventie

De regelkringen is een begrip uit de systeembenadering. Een regelkring maakt het mogelijk om in te grijpen als de output van processen niet voldoet. In dat geval is correctie nodig. Soms zijn er ook preventieve maatregelen nodig die ervoor moeten zorgen dat het probleem niet meer kan optreden.

Een regelkring is een feedbackloop waarbij je de output van een proces meet en vervolgens vergelijkt met de gewenste waarde: de plan do check act-regelkring. Dit leidt tot een regelsignaal. Dit signaal geeft aan of je de input van het proces moet bijsturen. Dit wordt ook ingreep genoemd (actualise).

Meten is weten. Maar wat moeten we precies meten?

Het bestaande proces is bestudeerd (stap 1) en van de gewenste situatie is een procesmodel gemaakt (stap 2). Nu willen we graag weten welke informatie nodig is voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

En natuurlijk willen we ook weten of het heringerichte proces in de praktijk beter functioneert. Meten is weten. Maar wat moeten we precies meten? Hiermee komt de besturingsvraag in beeld. Welke informatie moet in de organisatiecockpit staan om goed te kunnen sturen? Die vraag kun je niet goed beantwoorden zonder eerst de zoekvelden op basis van het model voor de gewenste situatie vast te stellen.

Onderzoek transformaties binnen de geopende black box

Door de black box te openen, maak je het verloop van het proces zichtbaar als een reeks elkaar opvolgende, afzonderlijke deelprocessen. Elk proces – dus ook elk deelproces – leidt tot een omzetting van input naar output. Die omzetting noemen we ook wel transformatie.

Door de transformaties in beeld te brengen, verdiep je je inzicht in het verloop van procesmanagement. Het transformeren zelf kan heel tastbaar zijn, bijvoorbeeld een voorwerp uit een stuk hout zagen. Maar er zijn ook niet-fysieke vormen van transformeren (De Leeuw, 2002), bijvoorbeeld als je uit het hoofd een analyse doet. Als je de analyse echter op papier zet, maak je het resultaat van de transformatie zichtbaar. Om je processen te kunnen beheersen, heb je waarneembare transformaties nodig.

De black box als procestool

De grenzen van het te bestuderen systeem zijn in de vorige stap bepaald. Je kiest bewust om het primaire proces, of een onderdeel daarvan te onderzoeken. Of dat een of meer ondersteunende processen het voorwerp van je studie vormen.

In deze stap maak je van het geselecteerde proces een eenvoudig model. De systeembenadering helpt daarbij. Een onderdeel van die benadering is het black box-denken. Een proces dat voor je doel niet belangrijk is, geef je simpelweg weer als zwarte doos.

In stappen naar een operationeel informatieplan

Je moet een aantal stappen consequent doorlopen, voordat er een goed informatieplan op tafel ligt. In deze reeks artikelen verduidelijken we de juiste aanpak door de volgende vier stappen om tot een informatieplan te komen onder de loep te nemen:

Stap 1: Bestudeer het bestaande proces.
Stap 2: Stel een procesmodel op van de gewenste situatie.
Stap 3: Bepaal de zoekvelden.
Stap 4: Stel het informatieplan op.

De conceptuele spiraal

Bij het opstellen van het operationeel informatieplan maak je ook gebruik van de conceptuele spiraal (zie figuur). Deze spiraal is een mentaal concept. Dit denkraam bevat veronderstellingen over de manier waarop mensen omgaan met systemen die zij in de praktijk tegenkomen. Er zijn drie belangrijke veronderstellingen die de pijlers van het concept vormen.

Mensen observeren voortdurend wat er in de werkelijkheid gebeurt. En ze vergelijken en beoordelen hun observaties steeds met wat ze zelf goed vinden.

Processen modelleren met de systeembenadering

Het operationeel informatieplan betreft de besturing van de uitvoerende processen van de organisatie. Besturen is het gericht en bewust beïnvloeden van een proces.

Om te besturen moet er een geschikt model zijn van het systeem waar het proces deel van uitmaakt. Een systeem bestaat uit objecten, relaties en een doel. Een systeem van een organisatie bestaat uit medewerkers (en afdelingen), en een aantal bedrijfsprocessen die onderling samenhangen om bij te dragen aan hetzelfde doel.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met blog over slim verbeteren of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Eindbaas & specialist in continu verbeteren

DAAN VAN BEEK MSc

Eindbaas & auteur van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST