Training Procesmanagement | Sleutelprocessen verbeteren
In onze unieke training Procesmanagement combineer je de theorie met praktische opdrachten.

Download de brochure

Training Procesmanagement: leer hoe je procesdenken handen en voeten geeft

In de opleiding Procesmanagement staan de sleutelprocessen van organisaties centraal. De docent behandelt cruciale thema’s waarmee procesmanagers, projectleiders en proceseigenaren al sinds mensenheugenis worstelen. Denk aan de farao’s die piramides lieten bouwen. Of actueler, aan ziekenhuismanagers die de doorstroom van patiënten bewaken, plant managers die het Industrial Internet of Things installeren en mobiele providers die customer journeys optimaliseren. De principes voor procesmanagement en procesverbetering blijken universeel toepasbaar. Dit maakt de training Procesmanagement geschikt voor een breed publiek.

 • Wil je je klantprocessen optimaliseren en toegroeien naar een procesgeoriënteerde, datagedreven organisatie?
 • Wil je ook zicht krijgen op de bijdrage die je processen leveren aan het realiseren van je missie en strategie?
 • Weet je hoe je processen presteren, wat passende performance-eisen zijn en hoe je die praktisch kunt optimaliseren?
 • Zien de bedrijfsprocessen in jouw organisatie er ook uit als een bord spaghetti en wil je weer grip krijgen op je processen?
 • Kampt jouw organisatie regelmatig met leveringsproblemen als gevolg van bottlenecks in het bedrijfsproces?
 • Vraag je je af hoe je overbodige tussenschakels kunt elimineren, voorraden beperken en doorlooptijden verkorten?
 • Voel je intuïtief aan dat er in jouw organisatie resources worden verspild, maar weet je niet waaraan en door wie?
 • Wil je weten hoe je RPA kunt inpassen in je bedrijfsvoering en hier voordeel mee kan behalen?
 • Wil je afstappen van beschrijvende processen en stapsgewijs overstappen op meer voorspellende processen?
 • Vraag je je af hoe je draagvlak creëert voor procesverbetering, procesinnovatie en veranderingsprocessen?

Als bovenstaande issues jou bekend voorkomen en je steeds meer dwars gaan zitten, dan is het nu de hoogste tijd om in actie te komen. Pak je procesproblemen bij de wortel aan en schrijf je nu in voor de training Procesmanagement.

Maak vaart met je training Procesmanagement via een Persoonlijk Actieplan

De docent van deze proces management training brengt je in drie dagen niet alleen “het procesdenken” bij, maar je ontwikkelt tegelijkertijd een persoonlijk actieplan voor het doorvoeren van en de verbetering van bedrijfsprocessen. Dit goed onderbouwde plan, met tal van tips voor procesverbetering, procesmanagement en het kiezen van de juiste procesindicatoren, kun je als je eenmaal bent teruggekeerd op de werkvloer direct in de praktijk toepassen.

Praktische informatie

Locatie:
Berghotel Amersfoort
Duur:3 dagen
Data:
10 t/m 12 maart 2020
9 t/m 11 juni 2020
29 september t/m 1 oktober 2020
30 november t/m 2 december 2020
Punten:
PA15
Deze opleiding Procesmanagement van Passionned Academy geeft je recht op PA-punten. Bij een totaal van 150 PA-punten ontvang je een certificaat van bekwaamheid. En je mag jezelf 'Master of Organizational Intelligence' noemen.certificaat van bekwaamdheid
PE-punten
Vraag bij je vakvereniging (bijvoorbeeld de Vereniging van Registrercontrollers, de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants, et cetera) na hoeveel PE-punten/uren je kunt registreren voor je Permanente Educatie (PE).PE-punten registreren voor opleiding Procesmanagement
Prijs:1.895 EUR p.p.

Word expert in procesverbeteren dankzij deze BPM training

In onze 3-daagse BPM georiënteerde training brengen we je de details van effectieve en efficiënte bedrijfsvoeringsprocessen bij. De kwaliteit van processen komt aan bod, maar ook het belang van sleutelprocessen, procesoptimalisatie en actuele onderwerpen als process mining, virtuele teams, de kwaliteit van processen, RPA en de Blockchain. Kortom: dankzij de opleiding Procesmanagement word je expert in business process management, continue procesverbetering en procesmanagement.

Wat zeggen onze cursisten?

“Wij hebben Ko Achterberg leren kennen als een vakkundige docent en coach die steeds weer in staat bleek de grote lijnen vast te houden of de vele discussies terug te brengen naar de grote lijnen.”

Mark Aukes
De Jong Accountants en Adviseurs

Procesverbetering centraal tijdens Procesmanagement opleiding

Het doel van deze Procesmanagement opleiding is dat cursisten leren hoe ze kunnen meedenken en meebeslissen over de mate waarin interne processen en ondersteunende arbeidsstructuren en informatiesystemen aansluiten bij of bijdragen aan enerzijds de strategie van de organisatie en anderzijds de effectiviteit & efficiency van op IT gebaseerde bedrijfsvoering. Concreet gaat het bij de opleiding procesverbetering om: procesefficiency optimaliseren, proceskosten verlagen en complexiteit reduceren. Zo leer je hoe je procesverbetering structureel en integraal kunt aanpakken.

Opleiding Procesmanagement & BPM training

De opleiding Procesmanagement is een praktijkgerichte opleiding. Processen managen is geen sport voor kijkers, maar voor ontwerpers en doeners. Processen en in het bijzonder informatieprocessen dienen ter ondersteuning van een strategie en ze worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van mensen (arbeidsstructuren) en ondersteund door informatietechnologie (IT) en informatiesystemen (IS). Zo ontstaat een procesinrichting (processen, arbeidsstructuren en IT/IS) met als kernvraag wie voert wat, waar en wanneer uit en hoe en waarmee? Kortom: processen zijn in combinatie met de data die zij voortbrengen de bouwstenen van elke strategie!

Verbeter je bedrijfsprocessen en leer van relevante praktijkcases

In drie intensieve dagen doorloop je aan de hand van twee integrale cases alle relevante fasen, onderdelen en aspecten van procesmanagement (onder andere procesarchitectuur, procesontwerp &-inrichting, procesanalyse, process robotica, proces governance), die je na de cursus procesmanagement kunt toepassen in jouw organisatie.

Eén case heeft betrekking op een touroperator die vanuit een gekozen strategie zijn organisatie en processen verder vormgeeft (onder het adagium “structure follows strategy”).

De andere case betreft een e-mobiliteitsonderneming die de markt gaat ontwikkelen binnen een hypercompetitieve omgeving. Deze onderneming is er vooral op gebrand om snel kansen te verzilveren (met als adagium “strategy & structure follow opportunities”).

De inhoud van de opleiding Procesmanagement

Procesverbetering staat of valt met de kwaliteit van de processen, de grip op processen, het kiezen van de juiste leveranciers en procesindicatoren en het optimaliseren van het productieproces. Proef de essentie van procesmanagement tijdens deze driedaagse, interactieve en inspirerende cursus Procesmanagement.

Dag 1: Introductie, kernbegrippen, strategie, organisatie en IT/IS, Enterprise- en Procesarchitectuur, case-opdrachten

Introductie tot procesmanagementTijdens de eerste dag van de opleiding Procesmanagement verkennen we wat procesmanagement is, waaruit procesmanagement bestaat, hoe procesmanagement zich verhoudt tot de organisatiestrategie en IT/IS. Ook leer je hoe je een procesarchitectuur bouwt en hoe je die binnen een enterprise-architectuur vormgeeft.

 • Introductie op het vakgebied: wat is procesmanagement en uit welke onderdelen /componenten bestaat procesmanagement? Wat is een procesarchitectuur en hoe bouw je een procesinfrastructuur? Hoe ligt de relatie tussen strategie, procesinrichting en IT/IS? Hoe vertaal ik een strategie naar eisen die je moet stellen aan de procesinrichting en IT/IS? Hoe zet ik een gekozen strategie om in een procesarchitectuur? En wat is een enterprise-architectuur? Op al deze vragen krijg je antwoord.
 • Kernbegrippen procesmanagement: wat is een bedrijfsprocesmodel? Wat is een waardeketen? Hoe maak je een contextdiagram? Wat houdt decomponeren van processen in? Welke relatie bestaat er tussen processen, arbeid en IT/IS? De docent legt het geduldig uit.
 • Relevante bedrijfskundige en IT/IS ontwikkelingen: wat zijn business ecosystemen? Hoe gedraagt een wendbare organisatie zich? Welke rol spelen horizontale structuren? Hoe stel je virtuele teams samen? Wat is Blockchain? Wat houdt de afkorting RPA in? Wat is Data Propelled Proces Management (DPPM)? Hoe loopt de relatie tussen het combineren van modelleren en uitvoeren en monitoren van processen?
 • Van strategie naar procesarchitectuur: hoe identificeer ik een strategie? Hoe maak ik een strategiemap? Wat zijn passende strategische IS/IT-keuzes? Wat zijn strategische sleutelprocessen? Welke voor de strategie relevante onderscheidende kwaliteiten hebben deze sleutelprocessen? Welke eisen stellen deze sleutelprocessen aan arbeidsstructuren (verdelen en coördineren van werk) en de IT/IS architectuur? Tot welke visie op de procesinrichting (procesarchitectuur) leidt dit dan? De docent leidt je soepel door de stof.
 • Case-opdracht 1: ontwerp een procesarchitectuur. Iedere cursist van de opleiding Procesmanagement krijgt een aantal opdrachten. Identificeer de strategie aan de hand van een strategiemap. Benoem strategische IT/IS keuzes. Definieer strategische eisen aan de procesinrichting. Maak een bedrijfsprocesmodel. En ontwerp een procesarchitectuur. De case-opdracht kan de cursist zowel toepassen op de eigen organisatie als op een gestileerde case-omgeving.

Dag 2: Bespreken case-opdracht 1, Ontwerpen & inrichten sleutelproces, Ontwerpen procesbesturing, case-opdracht 2

Dag 2 van deze unieke process management training begint met het bespreken van case-opdracht 1. Daarna behandelt de docent welke stappen je doorloopt bij het ontwerpen en inrichten van een sleutelproces en van de besturing daarop. Je sluit de dag af met case-opdracht 2, waarin je voor de gekozen case een inrichtingsmodel maakt van het operationele proces, inclusief de besturing daarvan.

 • Bespreken case-opdracht 1: de deelnemers presenteren de resultaten van hun opdracht aan de groep en de docent. De docent geeft verdere uitleg, tips en aanbevelingen.
 • Definiëren ontwerp-opdracht: wat zijn de gekozen procesgrenzen? Wat is de reikwijdte van het ontwerp? Wat zijn vastgelegde ontwerp- en inrichtingskeuzes?
 • Identificeren proceseisen: wat is de verwachte procescapaciteit en -elasticiteit? Wat is de gevraagde procesperformance (procesindicatoren)? Wat zijn inrichtingseisen (operatie en sturing daarop) die je moet stellen aan het proces?
 • Ontwerpen operationeel proces & procesbesturing: wat zijn uit te voeren activiteiten? Hoe coördineer je de uitvoering van die activiteiten met andere processen? Wat zijn instrumenten waarmee je de performance van die activiteiten kan sturen?
 • Inrichten operationeel proces & procesbesturing: hoe organiseer je de uitvoering van activiteiten naar rollen, teams, afdelingen enzovoorts? Welke eisen moet je stellen aan de horizontale en verticale kwaliteit van arbeid? Welke IT/IS voorzieningen heb ik nodig om een proces te kunnen uitvoeren, er op te kunnen sturen, te coördineren met andere processen en daarover te kunnen communiceren? Hoe richt ik de besturing op de performance van die activiteiten in?
 • Case-opdracht 2: ontwerpen & inrichten operationeel sleutelproces en procesbesturing daarvan. Iedere cursist krijgt een aantal opdrachten. Formuleer een ontwerpopdracht. Benoem Inrichtingseisen (arbeidsstructuren en IT/IS eisen). Identificeer Procesindicatoren. Maak een inrichtingsmodel van operationeel proces en besturing daarvan.

Dag 3: Bespreken case-opdracht 2, Procesanalyse, Proces Governance, Proces Maturity, Proces Excellence Center en Persoonlijk Actieplan

Dag 3 staat in het teken van het scheppen van de juiste randvoorwaarden in de eigen organisatie die ervoor moeten zorgen dat continue procesoptimalisatie en procesmanagement worden ingeprent in de managementstijl. We bespreken uiteraard eerst de uitwerkingen van case-opdracht 2. Verder behandelen we in de ochtend technieken om processen te kunnen analyseren. Hierbij behandelt de docent ook kort Process Mining als digitaal platform voor continue procesverbetering. Tot slot gaan we in de middag de grande finale in: hoe ga je het geleerde toepassen en vormgeven in je eigen organisatie vanuit jouw invloedssfeer?

 • Bespreken case-opdracht 2: de deelnemers presenteren hun resultaten van de opdracht aan de groep en de docent. De docent geeft verdere uitleg, tips en aanbevelingen.
 • Inzetten technieken Procesanalyse: welke technieken voor procesanalyse zijn er? Wat houden doorlooptijdanalyses en de kritieke pad-methode in? Wat is process mining? Hoe draagt process mining bij aan procesanalyse?
 • Opzetten Process Governance: wat is process governance? Hoe hangen Process Governance, IT Governance en Data Governance met elkaar samen? Wat is een Process Excellence Center?
 • Ontwikkelen van een Persoonlijk Actieplan: wat is mijn invloedssfeer in mijn organisatie? Hoe creëer ik draagvlak en initieer ik een veranderingsproces? Hoe krijg ik inzicht in de rijpheidsfasen van procesmanagement (het maturity-model)? Waar staan we met procesmanagement? Wat zou ik willen bereiken met procesmanagement in komende twee tot drie jaar? Welke acties moet ik daartoe in gang zetten?
 • Afsluiting: de docent sluit dag 3 en de procesmanagement opleiding af met een persoonlijk actieplan voor het op gang brengen van een ontwikkelagenda voor procesmanagement, procesverbetering, procesoptimalisatie en alles wat daarmee samenhangt.

De gouden driehoek van procesverbetering

Binnen het procesmanagement bestaat een “driehoeksrelatie”, een gouden driehoek, tussen strategie, procesinrichting (procesmanagement) en IT/IS. Een cruciale en delicate relatie die de meeste mensen al snel over het hoofd zien. Deze constatering geldt helaas in versterkte mate voor de functionarissen die werkzaam zijn aan de business-kant van de organisatie. Tijdens de opleiding Procesmanagement wordt uitgebreid ingegaan op de aspecten van deze driehoeksrelatie zoals:

 • de ontwikkelingen in strategie (onder andere business ecosystemen en wendbare organisaties)
 • de ontwikkelingen in organisatie-inrichting (horizontale structuren, virtuele teams, et cetera)
 • IT/IS ontwikkelingen (onder andere datagedreven werken, blockchain, augmented & virtual reality, robotic process automation).

Focus op procesverbetering tijdens training BPM

De concrete uitwerking van deze driehoeksrelatie in stappen, modellen, technieken en achterliggende theoretische kennis en de praktische ervaring van de docent staan centraal tijdens deze volledig geactualiseerde business process management opleiding, die met name focust op procesverbetering.

Procesmanagement opleiding universeel toepasbaar in alle branches

Omdat de principes voor procesverbetering universeel toepasbaar zijn, is de training Procesmanagement relevant voor cursisten die werkzaam in diverse sectoren van het bedrijfsleven, de non-profitsector, de Rijksoverheid en lagere overheidsorganen, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Of je nu werkzaam bent voor een voedingsmiddelenfabrikant, verzekeringsmaatschappij, ministerie, gemeente, zorginstelling of een IT-bedrijf, dat maakt dus niet uit.

Krijg directe feedback op Procesmanagement issues die in jouw bedrijf spelen

Prettige bijkomstigheid is dat de docent door zijn jarenlange ervaring bij diverse organisaties zich heel goed kan inleven in de issues die spelen in jouw specifieke branche of organisatie. Tijdens de cursus Procesmanagement kun je daarom je specifieke bedrijfsproblematiek aankaarten of een eigen praktijkcase inbrengen, die je dan vervolgens analyseert samen met de docent en de medecursisten.

Aanvullende informatie van deze training Procesmanagement

De prijs van deze opleiding is inclusief lunchbuffet, onbeperkt koffie en thee, overige drankjes en hapjes tijdens de breaks. Je ontvangt ook kosteloos een gesigneerd exemplaar van het boek ‘Procesarchitectuur als veranderinstrument’.

HBO+ niveau
vrijgesteld van BTW
geen studiebelasting
interactief & praktijkgericht
gewaarmerkt digitaal certificaat
van 9:00 tot 17:00

bekijk ook alle andere opleidingen

Training Procesmanagement plaatst alles in juiste perspectief

De training procesmanagement is volledig vernieuwd en inhoudelijk nog praktischer gemaakt. Zo voert de docent je aan de hand van meerdere voorbeelden mee en introduceert hij je in de wondere wereld van Procesmanagement. Je leert begrippen, modellen, technieken, transformatiestappen en achterliggende theorieën kennen, zodat je deze in het juiste perspectief kan plaatsen en kunt toepassen in bedrijfsvoeringsprocessen.

Doelgroep van de cursus Procesmanagement

De cursus Procesmanagement is bij uitstek geschikt voor procesmanagers die primair verantwoordelijk zijn voor de correcte en efficiënte uitvoering van processen. Datzelfde geldt uiteraard ook voor kwaliteitsmanagers en -medewerkers, controllers, business consultants en adviseurs die zich op diverse fronten, direct of indirect, bezighouden met procesverbetering en continu verbetertrajecten.

Daarnaast zullen proceseigenaren die tegenwoordig verantwoordelijk zijn voor onderhoud op, analyse van en verbeteringen aan processen en procesperformance veel baat hebben bij de opleiding Procesmanagement. De cursus Procesmanagement is verder relevant voor business- en procesanalisten die betrokken zijn bij de verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en voor business controllers die leiding geven aan en/of fungeren als sparringpartner bij de verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Kortom: iedereen die inzicht willen krijgen in de sleutelprocessen van zijn of haar organisatie, profiteert van deze Procesmanagement cursus.

Meld je nu aan voor de training procesmanagement

Meld je nu aan voor de training Procesmanagement. Via ons inschrijfformulier kun je je direct inschrijven voor de eerstkomende opleiding Procesmanagement. Heb je vragen over deze procesmanagement training of incompany trainingen procesmanagement, neem dan gerust contact met ons op.

direct inschrijven

Reviews over "Opleiding Procesmanagement"

Full red starFull red starFull red starFull red starHalf red star
mevrouw Krista Vermeulen | Bureau Kredietregistratie (BKR) | 18 februari 2020

Enorm nuttige cursus met veel informatie, handvatten en modellen voor het inrichten van Procesmanagement in een organisatie. De docent, Ko Achterberg, heeft overduidelijk enorm veel kennis en ervaring in het vakgebied en kan putten uit een enorme hoeveelheid praktijkvoorbeelden. Ik heb een theoretisch kader en praktische next steps, waarmee ik vanaf morgen in de praktijk aan de slag kan. Heel fijn, dank je wel!

Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starFull red star
Full red starFull red starFull red starFull red starFull red star
Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
mevrouw Marian van Klaveren | Nationale Nederlanden | 13 september 2019

Goed beeld van de samenhang tussen allerlei lagen in de organisatie. De docent schets een integraal beeld van het vakgebied procesmanagement. Het onderdeel process mining vond ik het allerleukst. Wel veel informatie die nu goed moet landen door het zelf toe te passen.

Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
mevrouw Carola Sieders | Dasym | 30 augustus 2019

Totaalplaatje is goed en de afwisseling met opdrachten is fijn. Ik zou de opleiding zeker aanraden aan anderen.

Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
mevrouw Karin Willems | gemeente Heerlen | 29 juli 2019

Veel informatie in 3 dagen maar op een goede manier overgebracht. Dank je wel Ko!

Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
mevrouw Carla Keereweer | NHG | 9 juli 2019

Leuke opleiding met leuke opdrachten en ook werd er tijd gegeven voor vragen en opdrachten. Het onderdeel strategie & visie was wel erg nuttig en zeker nodig, maar wel het pittigst.

Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Full red starFull red starFull red starFull red starWhite star
Toon alle reviews Plaats review

Geef je mening over dit product of deze dienst

Dit veld is verplicht!
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht! optioneel
Dit veld is verplicht!
Review verzendenHet formulier bevat fouten.

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met training procesmanagement (sleutelprocessen verbeteren) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Ko Achterberg, Docent Procesmanagement

dr. KO ACHTERBERG

Auteur van 'Grip op Processen in Organisaties' en 'Procesarchitectuur als veranderinstrument'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15