Deming cirkel

De Deming cirkel verbetert steeds uw kwaliteit en performance

De Deming cirkel is een krachtig verbetermechanisme om de kwaliteit en de prestaties van uw organisatie gecontroleerd te verbeteren. Door de cirkel regelmatig en consequent te doorlopen, en de resultaten te borgen, ontstaat een slimme, lerende organisatie. Maar hoe maakt u steeds de cirkel rond? Wij helpen u als PDCA-verbeterspecialist graag bij de invoering ervan.

Zo oud als de weg naar Rome

De Deming cirkel is inmiddels “zo oud als de weg naar Rome”, althans zo lijkt het. Dr. bracht het magische verbeterwiel met de vier stappen plan do check act in de jaren vijftig van de vorige eeuw tot leven. Sindsdien kan PDCA rekenen op een grote bekendheid.

De enorme kracht van de Deming cirkel wordt vaak niet benut

De Deming cirkel met de stappen plan do check actDie bekendheid van de Deming cirkel staat vaak in schril contrast met de daadwerkelijke toepassing ervan in organisaties. De enorme kracht van dit oermodel wordt vaak niet of nog onvoldoende benut. Met vaak desastreuze gevolgen omdat de organisatie niet kan leren.

Sterkere financiële resultaten met PDCA

Inmiddels maakten wij veel bedrijven PDCA-proof. Zij hebben nu veel slankere en flexibelere processen en realiseren sterkere financiële resultaten. De kracht van de Deming cirkel komt ook naar voren in onze studie. Regelmatig en zorgvuldig PDCA’-en leidt tot een prestatiedoorbraak. Lees meer in het rapport ‘PDCA & performance: de Kracht van Kwaliteit’.

Echte PDCA-bedrijven behoren tot de top van hun sector

Uit de studie blijkt ook dat slechts enkele organisaties de vier stappen helemaal doorlopen. Zij passen de Deming cirkel integraal en consequent toe. Die organisaties behoren tot de top van hun sector gemeten naar winstgevendheid, klanttevredenheid en innovatie. Zij hanteren een integrale aanpak waarbij gedrag, , lean processen en systemen perfect op elkaar aansluiten. U gaat dat ervaren in onze PDCA-workshop.

Please don’t change anything?

Een gesloten, niet-prestatiegedreven cultuur kan invoering bemoeilijken. Gekscherend wordt er weleens gesproken over PDCA als een afkorting voor Please Don’t Change Anything. Maar met wat goede wil en de juiste tools is PDCA relatief eenvoudig in te voeren. Blijf doen wat u deed, en u krijgt wat u kreeg. Tijd om het roer om te gooien en integraal te gaan PDCA’en. Dan komen ook andere aspecten om de hoek kijken zoals kwaliteitsmanagement, lean en vernieuwing.

Vier factoren aan elkaar rijgen

De stappen plan en do lukken vaak wel, maar dan?Veel organisaties houden slechts rekening met een of twee van de vier factoren. De stappen plan en do lukken vaak wel, maar dan? En als de verbeterplannen zijn uitgevoerd, is het nog maar de vraag of ze leiden tot het gewenste effect. Klinkt dit herkenbaar? Lees dan ons artikel: ‘4 factoren die elke manager moet kennen’.

Complete PDCA als turbomotor

Dat bedrijven een of twee factoren goed invullen, is natuurlijk op zichzelf al goed. Maar om echt een prestatiedoorbraak te kunnen realiseren zullen de vier factoren met elkaar moeten worden verbonden. De complete PDCA functioneert dan als een turbomotor. Hoe dat in zijn werk gaat? Dat leert u in de interactieve workshop PDCA of leest u in het Deming cirkel boek.

Direct aan de slag met de Deming cirkel?

Liever direct aan de slag met een van onze praktijkgerichte verbeterconsultants? Maak dan nu vrijblijvend een afspraak om kennis te maken met onze slimme PDCA-aanpak!

neem contact op

Meer dan 250 organisaties met succes bediend. Wij helpen u graag op weg.

Meer dan 250 organisaties met succes bediend.
Wij helpen u graag op weg.

neem direct contact op