Plan Do Check Act

De Plan Do Check Act cyclus is een regelkringprincipe voor (proces)besturing en continue verbetering. De cyclus bestaat uit vier stappen. De toepassing en borging ervan is essentieel voor een hogere kwaliteit van de producten en excellente organisatieprestaties.

Dat blijkt uit recent onderzoek in samenwerking met Kwaliteit in Bedrijf.

De vier stappen: plan do check act
De verbetercyclus bestaat uit vier stappen: plan do check act.

Afbeelding 1: Plan Do Check Act. De resultaten worden geborgd zodat herhaling van de stappen continue verbetering kan opleveren.

 

PDCA, hoe doet u dat nu?

Veel organisaties worstelen met de praktische inrichting van de Plan Do Check Act cyclus. De stappen plannen en uitvoeren zijn vaak wel geregeld. Belangrijke vragen die gesteld kunnen worden:

  • Hoe maakt u de cirkel rond?
  • En met welke regelmaat en tools?
  • Wie betrekt u bij het verbetertraject?
  • Op welke manier doorloopt u de stappen met succes?

Om organisaties meer succes met de cyclus te laten behalen heeft Passionned Group een interactieve workshop PDCA samengesteld. Juist om de praktische kant van kwaliteitsmanagement te belichten.

Vele toepassingen

De plan-do-check-act-cyclus kent vele toepassingen om te verbeteren, zoals:

Voordeel aan veel kanten dus!

Recent onderzoek: feedback & continue verbetering

Recent onderzoek naar de relatie tussen verbetermethoden zoals Plan Do Check Act en de financiële resultaten toont aan dat organisaties veel beter presteren wanneer het geven van feedback onderdeel is van de organisatiecultuur en verbeteren als een continu proces wordt gezien.

Bestel het onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport ‘PDCA & performance: de Kracht van Kwaliteit’ legt de 10 meest kritieke factoren bloot die u kunnen helpen om de financiële resultaten van uw organisatie te verbeteren.


In de praktijk is de volgordelijkheid van de stappen Plan Do Check Act niet altijd herkenbaar. Sommige (jonge) organisaties werken vanuit een ruw idee, proberen iets (doen) en kijken daarna of het werkt (check). En gaan dan pas een gestructureerd plan maken.

5 Tips om de aan de slag te gaan
  1. Doorloop in gedachten de stappen plan do check act voor een specifiek doel;
  2. Zorg voor draagvlak van het plan: bespreek het met collega’s en verwerk hun input;
  3. Maak de doelstellingen smart: definieer KPI’s (uitleg) en normeer deze;
  4. Gebruik de PDCA-cyclus ook voor dagelijkse verbetering;
  5. Streef doelbewust naar minder fouten.

Meer weten of praktisch advies nodig?

maak een afspraak