Plan Do Check Act

De verbetercyclus bestaat uit vier stappen: plan do check act.
Plan Do Check Act: de resultaten worden geborgd zodat herhaling van de stappen continue verbetering in gang zet.

De Plan Do Check Act cyclus is een krachtige managementtool voor (proces)besturing en continue verbetering. Het toepassen van PDCA zorgt al snel voor een hogere kwaliteit van uw producten / diensten en excellente organisatieprestaties.

Valkuilen bij plan-do-check-act

Veel organisaties heb echter de grootste moeite met de praktische inrichting van de plan-do-check-act-cyclus. Het plannen en uitvoeren wordt vaak wel gedaan, maar dan? Dit is één van de 5 grootste valkuilen voor PDCA die een doorbraak in de weg staat.

Hoe maakt u de cirkel echt sluitend?

Belangrijke vragen die gesteld moeten worden als PDCA ingevoerd gaat worden:

  • Hoe maakt u de cirkel echt sluitend? En vooral, hoe zorgt u dat die blijft draaien?
  • En met welke regelmaat en tools? Wat is er verder aan middelen nodig?
  • Wie betrekt u bij het verbetertraject en hoe krijgt u uw collega’s mee?
  • Op welke manier doorloopt u de PDCA stappen met succes?

Leven deze vragen ook bij u? Dan is onze workshop PDCA echt een aanrader.

Vele toepassingen voor plan-do-check-act

De plan-do-check-act-cyclus kent vele toepassingenDe plan-do-check-act-cyclus kent vele toepassingen om te verbeteren, zoals:

Met als resultaat dat uw prestaties krachtiger worden. Net als een smartphone heeft PDCA dus een integraal karakter. Één methode, veelvuldig (her)gebruik. Voordeel aan veel kanten dus.

Vijf tips om PDCA tot een succes te maken

  1. Doorloop in gedachten de stappen plan do check act voor een specifiek doel;
  2. Zorg voor draagvlak van het plan: bespreek het met collega’s en verwerk hun input;
  3. Maak de doelstellingen smart: definieer KPI’s (uitleg) en normeer deze;
  4. Gebruik de PDCA-cyclus ook voor dagelijkse verbetering;
  5. Streef doelbewust naar minder fouten.

Feedback als basis voor continue verbetering

Recent onderzoek naar zoals plan-do-check-act toont aan dat financiële prestaties sterk toenemen wanneer het geven van feedback onderdeel is van de bedrijfscultuur en verbeteren als een continu proces wordt gezien. Het rapport ‘PDCA & performance: de Kracht van Kwaliteit’ legt voor u de 10 meest kritieke succesfactoren bloot. Meer lezen…

Gratis artikel: De PDCA-cirkel is springlevend

De plan-do-check-act-cirkel is inmiddels een icoon. Deming bracht deze magische cyclus in de jaren vijftig van de vorige eeuw tot leven. Sindsdien kan de verbetercyclus rekenen op grote bekendheid. Maar er is ook kritiek. Download ons artikel ‘De PDCA-cirkel is springlevend’.

Meer weten of praktisch advies nodig?

Wilt u snel aan de slag met PDCA? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak met een van onze PDCA-experts of projectfacilitators.

neem contact op

Meer dan 250 organisaties met succes bediend. Wij helpen u graag op weg.

Meer dan 250 organisaties met succes bediend.
Wij helpen u graag op weg.

neem direct contact op